Elektronisk fakturering i Rumænien 

Romania area on the satellite B map in the stereographic projection - raw composition of raster layers with dark glowing outline

april 30, 2024

Rumænien er i gang med at implementere obligatorisk B2B e-fakturering. Implementeringen er allerede påbegyndt, og fra juli 2024 vil virksomheder blive pålagt bøder, hvis de ikke overholder de nye krav. Dette er relevant for virksomheder med selskaber i Rumænien. 

I oktober 2023 har det rumænske Finansministerium offentliggjort et udkast til en lov, der kræver obligatorisk udstedelse og rapportering af elektroniske fakturaer. 

Dette skal gøres gennem den rumænske CTC-platform, RO e-Factura. Denne platform har været tilgængelig siden november 2021, både til fakturabehandling med B2G (Business-to-Government) og mellem B2B (Business-to-Business). Den har dog kun været obligatorisk i forbindelse med elektroniske fakturaer B2G. 

Format og platform: 

  • Format: RO_CIUS baseret på UBL 2.1 
  • Central Platform: RO e-Factura

Dækning: 

  • Indenlandske B2B-fakturaer 
  • B2G-fakturaer (allerede obligatoriske) 

Tidslinje for implementering: 

1. januar 2024: B2B e-rapportering bliver obligatorisk for både etablerede og ikke-etablerede virksomheder. E-rapportering indebærer, at du sender oversigtsinformation om alle dine fakturaer, men du skal stadig sende den endelige faktura til slutmodtageren. 

1. juli 2024: B2B e-fakturering gennem CTC bliver obligatorisk for etablerede virksomheder, mens ikke-etablerede fortsat kun skal lave e-rapportering. Alle B2B- og B2G-virksomheder bliver forpligtet til at udveksle fakturaer elektronisk gennem RO e-Factura-portalen. 

Ingen bøder de første tre måneder (1. januar til 31. marts 2024). Bøder vil blive pålagt efter denne periode. 

Vær foran konkurrenterne

Få ekspertviden om forsyningskæden leveret direkte i din indbakke.