Obligatorisk B2G e-fakturering i Portugal: Effektiviseret samhandel med det offentlige

Q3_23_SE_Blog_Images_Portugal_TC

september 7, 2023

I flere år har den portugisiske regering arbejdet for at gøre elektronisk fakturering obligatorisk for B2G (Business-to-Government) transaktioner.

På grund af direktivet 2014/55/EU, som er udstedt af EU, er medlemslandene forpligtet til at pålægge den offentlige forvaltning at modtage fakturaer elektronisk. Der er dog flere af medlemslandene i EU, der har valgt at udvide dette. Derfor vælger de, at leverandører til det offentlige også skal udstede fakturaer elektronisk, når de handler med det offentlige.

Det portugisiske mandat, kendt som “Electronic Invoicing to the Public Administration” (Fatura Eletrónica à Administração Pública – FEAP) blev indført for at effektivisere faktureringsprocesserne og forbedre effektiviteten i transaktioner mellem virksomheder og den offentlige sektor.

I Portugal er virksomheder, der leverer varer eller tjenester til den offentlige sektor, derfor forpligtet til at sende deres fakturaer i elektronisk format.

Undtagelser for e-fakturering til det offentlige

Der er dog undtagelser, der gør, at man i visse situationer ikke behøver at sende sine fakturaer til det offentlige elektronisk. Undtagelserne gælder ved:

  • hemmelige kontrakter eller kontrakter, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger.
  • kontrakter, hvor værdien er mindre end EUR 5.000

Processen for implementering af obligatorisk B2G e-fakturering i Portugal

Når det kommer til implementering af nye processer til moms og fakturering, er det normalt, at det trækker ud, og at datoerne ændrer sig. Dette er en tydelig tendens, som vi også ser i andre europæiske lande. Der kan være mange ting der gør, at landene er nødt til at ændre i tidsplanerne. Det kan både tage lang til at beslutte, hvad de nye krav skal indebære, og virksomhederne i landet skal derover have tid til at tilpasse sig og implementere de nye processer. Derfor er det også normalt, at kravene bliver implementeret i forskellige faser.

Dette er også en af grundene til, at det er så svært at holde sig opdateret på kravene og ændringerne i de forskellige europæiske lande.

Portugal er ingen undtagelse, og her er implementeringen også sket gradvist. Første fase af projektet indebar, at den offentlige forvaltning i Portugal skulle begynde at modtage elektroniske fakturaer. Dette fandt sted i april 2019.

Hvornår skal virksomheder overholde B2G e-fakturering i Portugal?

Det bliver gradvist obligatorisk for leverandører til den offentlige sektor at udstede elektroniske fakturaer, og dette startede med at gælde for store virksomheder tilbage i januar 2021. Tidsplanen for implementeringen er blevet udskudt mange gange, og på nuværende tidspunkt er det kun store virksomheder, der er forpligtet til at udstede fakturaer elektronisk.

I øjeblikket er alle offentlige instanser forpligtede til at modtage e-fakturaer i det strukturerede CIUS-PT-format. Derudover skal alle større virksomheder, der leverer til det offentlige, udstede e-fakturaer i dette format.

Fristen for SMV’ere er blevet udskudt flere gange, men lige nu er tidsfristen den 31. december 2023, hvor bekendtgørelsen vil blive offentliggjort, og på det tidspunkt vil vi vide mere om deadlines.

Hvad betyder dette for dig?

Det er vigtigt at overholde kravene til elektronisk fakturering, da det ellers ikke er muligt eller lovligt at sende fakturaer til det offentlige i Portugal. Kravene omfatter virksomheder med selskaber i Portugal, der sælger varer eller ydelser til det offentlige.

Du kan skrive dig op til vores nyhedsbrev, så du er sikker på at få de nyeste opdateringer direkte på mail.

Du kan også se vores webinar, hvor vores eksperter vil uddybe disse emner og give dig mulighed for at stille spørgsmål. Til webinaret får du førstehåndsindsigt og praktiske tips til at opretholde en korrekt og problemfri skatteoverholdelse i Europa.

Se webinaret her

Whitepapers

Whitepaper: Global e-fakturering og CTC

Rundt om i verden opleves der øgede krav, når det kommer til udvekslingen af fakturaer mellem virksomheder. I mange lande…
Læs mere

Vær foran konkurrenterne

Få ekspertviden om forsyningskæden leveret direkte i din indbakke.