Hvad er EDIFACT?

Image-5_managed-service-ax

EDIFACT er en forkortelse for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport og er udviklet af FN. EDIFACT-standarden indeholder et internationalt meddelelsesstandardformat, mapninger og retningslinjer for EDI-kommunikation på tværs af lande og brancher.

EDIFACT indeholder et antal standardmeddelelser. Den mindste del af en EDI-meddelelse er dataelementet. Der er i øjeblikket ca. 600 deleelementer, herunder dato og møntfod. Disse delelementer er samlet i datasegmenter og meddelelser. Meddelelser er dokumenter som f.eks. fakturaer. EDIFACT sikrer, at modtageren af en EDI-fil kan aflæse EDIFACT-data maskinelt ved brug af et EDIFACT-konverteringsprogram.

EDI fra TrueCommerce giver mulighed for nemt og sikkert at sende og modtage data i EDIFACT-formatet.