TrueCommerce kan skanna dina inkommande PDF-fakturor, så att du får en helt elektronisk fakturamottagning med alla dina kunder och leverantörer.

Fakturaskanning

Fakturaskanning är företag som vill effektivisera sin fakturabehandling och ta emot elektroniska fakturor från alla sina leverantörer - även de som inte har EDI.

Med fakturaskanning tar företagen bort tidskrävande manuella processer och minimerar risken för fel.

En av många fördelar med att välja TrueCommerce är att TrueCommerce för dialogen med dina leverantörer och ser till att de registreras, så att du kan fokusera på ditt företag.

Se video om fakturaskanning

e-fakturering
CTA

I detta datablad kan du bli klokare på vad fakturaskanning är och hur du kan få en helt elektronisk fakturamottagning. 

hämta databladet