TrueCommerce kan skanna dina inkommande PDF-ordrar, så att du får en helt elektronisk ordermottagning med alla dina kunder och leverantörer. På denna sida kan du läsa mer om orderskanning.

Orderskanning

Många företag tar fortfarande emot ordrar från deras kunder i en blandning av PDF-filer, via telefon och fax. Detta medför tidskrävande manuella processer och en längre orderbehandlingstid.

TrueCommerces orderskanning är särskilt relevant för företag, som vill effektivisera sin fakturaskanning och ta emot elektroniska fakturor från alla sina kunder - även de som inte har EDI.

Med orderskanning uppnår företag 100 % automatisk orderbehandling.

SE VIDEO OM orderskanning 

e-fakturering
CTA

I detta datablad kan du bli klokare på vad orderskanning är och hur du kan få en helt elektronisk ordermottagning.

hämta databladet