TrueCommerce kan scanne dine indgående PDF-ordrer, så du opnår en fuldt elektronisk
ordremodtagelse med alle dine kunder og leverandører.
På denne side kan du læse mere om ordrescanning.

Ordrescanning

Mange virksomheder modtager stadig ordrer fra deres kunder i et miks af PDF'er, telefonisk og via fax. Det medfører tidskrævende manuelle processer og en længere ordrebehandlingstid.

TrueCommerces ordrescanning er særligt relevant for virksomheder der ønsker at stømline deres fakturabehandling og modtage elektroniske fakturaer fra samtlige af deres kunder - også dem, som ikke er på EDI.

Med ordrescanning opnår virksomheder 100% automatisk ordrebehandling.

SE VIDEO OM PDF-SCANNING

 

e-fakturering