Guide til EDIFACT-transaktioner

Q3_23_Resource_Images_Nord

Når man handler med sine samhandelspartnere, foregår der en konstant udveksling af forskellige typer beskeder mellem leverandører, producenter, kunder og andre partnere i forsyningskæden. Dette gør det muligt at koordinere aktiviteter, sikre korrekt behandling af ordrer, betalinger, lagerstyring og meget mere. Med EDI bliver denne udveksling af forretningskritiske dokumenter automatiseret.

Disse dokumenter følger standardiserede formater, der er aftalt mellem handelspartnere eller i overensstemmelse med industrielle standarder som EDIFACT. EDIFACT står for “Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport,” og det er en specifik standard for dataformatering, der anvendes inden for EDI.

I vores guide til EDIFACT-transaktioner kan du læse mere om EDIFACT, de forskellige EDI-beskeder og deres indhold.