Hvad er AS4 EDI?

Den nye standard AS4 (Applikation Statement 4) er en sikker datakommunikationsprotokol, der er baseret på webtjenester.
AS4 er baseret på specifikationen OASIS ebMS 3.0. Selvom det er en ret ny standard, får AS4 mere og mere interesse fra organisationer, der ønsker at udvide deres muligheder inden for BtB- eller BtC-handel

Hvad er ASN?

En Advanced Shipping Notice (ASN) er en elektronisk meddelelse om en kommende levering. Meddelelsen sendes direkte fra leverandøren eller en tredjeparts logistikvirksomhed til køberen, inden varen afsendes.

Hvad er Cross Docking?

Cross Docking er en logistisk løsning, hvor producenten eller leverandøren sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.

 

 

Hvad er EANCOM?

EANCOM er et underelement af EDIFACT-standarden og er udviklet i 1987.

Hvad er EDI ANSI X12?

ANSI X12 er en forkortelse af American National Standards Institute X12 og henviser til den amerikanske EDI-standard udviklet i 1979.

Hvad er EDI Managed Service?

En EDI Managed Service er den ultimative ydelse til virksomheder, som ønsker at outsource deres EDI, idet de lader én EDI-leverandør håndtere al deres EDI-kommunikation. Løsningen giver åbenlyse fordele for virksomheder, som ikke selv besidder den it-infrastruktur, der kræves for at styre og vedligeholde deres egen EDI-løsning.

Hvad er EDI XML?

EDI via XML open-standarden udskiller sig væsentlig fra andre EDI-baserede standarder, idet XML består af data, der muliggør tags frem for den foruddefinerede dataplacering, som både EDIFACT og X12-standarden anvender.

Hvad er EDI-integration?

EDI-integration er den udveksling af forretningsdokumenter, herunder ordrer og fakturaer, kreditnotaer og ASN’er, som sker elektronisk mellem dit eget EDI-system og dine back-office-konti, varestyrings- eller ERP-systemer. EDI-integration fjerner behovet for manuel genindtastning af information.

Hvad er EDI-konvertering?

Virksomheder, der handler på tværs af brancher, udfordres af forskellige branchestandarder, når de udveksler via EDI.

Hvad er EDI?

Elektronisk dokumentudveksling – eller Electronic Data Interchange (EDI) – gør det muligt at udveksle filer mellem to eller flere forskellige steder eller virksomheder.

Hvad er EDIFACT?

EDIFACT er en forkortelse for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport og er udviklet er FN. EDIFACT-standarden indeholder et internationalt meddelelsesstandardformat, mapninger og retningslinjer for EDI-kommunikation på tværs af lande og brancher.

Hvad er elektronisk fakturahåndtering?

Elektronisk fakturahåndtering, det vil sige muligheden for at sende og modtage elektroniske fakturaer, er af afgørende betydning for nutidens elektroniske handel.

Hvad er en EDI hub?

En EDI hub er typisk en organisation, der indkøber mange produkter og ydelser ved at afsende en elektronisk ordre til leverandøren og efterfølgende modtage en elektronisk faktura retur. 

Hvad er en EDI-postkasse?

En EDI-postkasse er en unik filmappe på din computer, som kan genkendes fra andre forbundne postkasser og VANs. I EDI-postkassen samles og lageres EDI-meddelelserne, så de kan hentes af forhandleren eller leverandøren.

Hvad er NemHandel (OIOUBL)?

Til de virksomheder, der fakturerer til det offentlige, sikrer TrueCommerces NemHandel-løsning en nem og sikker fakturering til det offentlige via EAN-nummer og konvertering til OIOUBL-formatet.

Hvad er PEPPOL?

Oplev værdien af at have adgang til et af Europas største eksisterende handelsnetværk. Den stigende samhandel på tværs af Europa har medført et behov for at reducere omkostninger og tidsforbrug gennem en digitalisering af dokumentudvekslingen (f.eks. fakturaer og ordrer). 

Hvad er Tradacoms?

Tradacoms er en EDI-standard introduceret i 1982 og er en forløber til EDIFACT. Standarden blev vedligeholdt og udvidet af GS1 i Storbritannien. 

Hvad er VAN?

Et Value Added Network (VAN) er et sikkert lukket netværk, der fungerer som bindeled for EDI-forbindelsen mellem samhandelspartnere og andre VANs.

Hvad er Vendor Managed Inventory (VMI)?

Med Vendor managed inventory (VMI) kan leverandører behandle ordrer fra deres samhandelspartnere, samtidig med at de er på forkant med deres kunders lagerbeholdning. Denne form for lagerstyring og ordrebehandling kaldes også leverandørstyret lager og gør leverandører i stand til at spille en mere aktiv rolle i optimeringen af forsyningskæden.