Group (field_group)
 • Advanced Shipping Notice (ASN) En Advanced Shipping Notice (ASN) er en elektronisk meddelelse om en kommende levering. Meddelelsen sendes direkte fra leverandøren eller en tredjeparts…
 • Cross Docking er en logistisk løsning, hvor producenten eller leverandøren sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.
 • EANCOM er en anerkendt branchestandard. Den er et underelement af EDIFACT-standarden og er udviklet i 1987. EANCOM er en EDI-standard og detaljeret løsning til meddelelser udviklet til detailbranchen…
 • ANSI X12 er en forkortelse af American National Standards Institute X12 og henviser til den amerikanske EDI-standard udviklet i 1979.
 • EDI via XML open-standarden udskiller sig væsentlig fra andre EDI-baserede standarder, idet XML består af data, der muliggør tags frem for den foruddefinerede dataplacering, som både EDIFACT og X12-standarden anvender.
 • EDI-integration er den udveksling af forretningsdokumenter, herunder ordrer og fakturaer, kreditnotaer og ASN’er, som sker elektronisk mellem dit eget EDI-system og dine back-office-konti…
 • Virksomheder, der handler på tværs af brancher, udfordres af forskellige branchestandarder, når de udveksler via EDI.
 • Med EDI styrker du samarbejdet med dine samhandelspartnere, og du sparer samtidig tid og ressourcer i dagligdagen samt minimerer fejl i administrative processer. EDI - elektronisk dokumentudveksling…
 • EDIFACT er en forkortelse for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport og er udviklet af FN. EDIFACT-standarden indeholder et internationalt meddelelsesstandardformat, mapninger og retningslinjer for EDI-kommunikation på tværs af lande og brancher.
 • Elektronisk fakturahåndtering, det vil sige muligheden for at sende og modtage elektroniske fakturaer, er af afgørende betydning for nutidens elektroniske handel.
 • En EDI hub er typisk en organisation, der indkøber mange produkter og ydelser ved at afsende en elektronisk ordre til leverandøren og efterfølgende modtage en elektronisk faktura retur. En EDI hub er…
 • En EDI-postkasse er en unik filmappe på din computer, som kan genkendes fra andre forbundne postkasser og VANs. I EDI-postkassen samles og lageres EDI-meddelelserne, så de kan hentes af forhandleren…