image description

Ny fakturastandard godkendt den 17. oktober 2017 af Europa-Kommissionen

Monday, October 30, 2017
Press Release

Ny europæisk e-fakturastandard i 2019

EU-landene og Europa-Kommissionen har besluttet at indføre en fælleseuropæisk standard for elektronisk fakturering. En standard, der skal anvendes i alle EU lande.

Den nye fakturastandard blev godkendt den 17. oktober 2017 af Europa-Kommissionen. Nærmere detaljer om godkendelsen kan findes her.

Baggrund og forslag for den fælleseuropæiske e-fakturastandard blev allerede fremlagt i 2013. Det endelige direktiv - 2014/55/EU - blev godkendt i april 2014 og kan læses her.

Her nævnes blandt andet de fordele, medlemslandene vil opnå ved e-fakturering, hvilke hensyn der skal tages til de enkelte lande, samt hvilke interessenter og formater der skal involveres.

Alle disse krav er nu opfyldt, hvorved Europa-kommissionen har godkendt direktiv 2014/55/EU. Det betyder, at direktivet træder i kraft senest 18 måneder fra godkendelse, nemlig den 18. april 2019. Fra denne dato skal ordregivende statslige myndigheder være klar til at modtage elektroniske fakturaer, der overholder den europæiske norm (EN16931).

Efter yderligere 12 måneder - den. 18. april 2020 - skal regioner og kommuner også være klar til at modtage elektroniske fakturaer.

Det er en væsentlig forskel på reglerne for elektronisk fakturering i hhv. EU og Danmark. I Danmark er det et krav, at alle leverandører skal sende en elektronisk faktura, medens direktivet for EU sætter som krav, at offentlige myndigheder skal modtage fakturaer fra leverandører i henhold til den europæiske norm EN16931. Det er altså ikke et krav, at afsenderen kan sende sin faktura elektronisk, men at den offentlige myndighed kan modtage en faktura elektronisk.

Hvad er den europæiske norm EN16931?

Den europæiske norm EN16931 omhandler de to formater (semantisk datamodel), som de offentlige myndigheder i alle EU-lande understøtte. De to formater er:

  • UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML-meddelelse som angivet i XML-skemaer 16B (SCRDM — CII)
  • UBL-faktura og -kreditnotameddelelser som angivet i ISO/IEC 19845:2015 (2).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse kan læses her.

Der er foregået en lang proces for alle EU-lande at blive enige om kun disse to formater. Det er dog muligt for de enkelte lande at stille krav om, at formaterne skal indeholde ekstra felter (national extended), men disse eventuelle nationale tilpasninger er endnu ikke endelig færdiggjorte.

Hvad betyder det for dig, som sender elektroniske fakturaer?

Sender du allerede elektroniske faktura til andre kunder, kan du fra 2019 også sende til alle offentlige myndigheder i hele EU. TrueCommerce tilbyder integration og formatering baseret på det format, du allerede i dag sender, da TrueCommerce kan konvertere til det format, som det offentlige skal kunne modtage.

TrueCommerce forventer også – med den erfaring vi har fra Danmark og Norge – at mange private virksomheder vil begynde at anvende denne standard. Dermed kan du som virksomhed forvente at kunne sende til mange flere modtagere - offentlige myndigheder såvel som private virksomheder.

Kontakt TrueCommerce for yderligere information.