image description

Schneider Electric booker EDI-konsulent fra TrueCommerce

Wednesday, January 10, 2018
Press Release

Schneider Electric sikrer fremdrift i EDI-projekterne med forretningskonsulent fra TrueCommerce

Schneider Electric har i mange år anvendt TrueCommerce som sparringspartner og rådgiver på deres digitaliseringsprojekter. Når Schneider Electric eksempelvis har haft behov for at aktivere en eller flere leverandører, som ikke har anvendt EDI, har TrueCommerce kontaktet leverandørerne samt sørget for den tekniske opsætning og efterfølgende sparring mellem Schneider Electric og leverandørerne.

Fokus på kerneforretningen med TrueCommerces Managed EDI Service

Schneider Electric har nu valgt at udvide dette samarbejde og skrive kontrakt på en fuldtidskonsulent fra TrueCommerce.

”Vi ønskede en konsulent, der på baggrund af sin tekniske og forretningsmæssige erfaring kunne koordinere vores projekter og samtidig sparre med vores forretning”, siger Peter Andersson, Business Relationship Manager hos Schneider Electrics.

Det er en stor fordel for Schneider Electric, at de nu får en dedikeret ressource til at koordinere deres projekter. TrueCommerces konsulent agerer desuden tovholder mellem Schneider Electric, deres nuværende EDI-leverandør, ERP-leverandør og andre eksterne og interne interessenter, så Schneider Electric kan være sikker på, at deres projekter skrider planmæssigt fremad. ”TrueCommerces konsulent er med til at sikre fremdriften i vores it-projekter, herunder digitaliseringen af vores kunder. Vi har fået en lokal sparringspartner, som kan rådgive om ikke blot EDI, men også de forretningsgange, der knytter sig til digitalisering”, siger Peter Andersson.

Dette vil i sidste ende understøtte Schneider Electrics forretning i Norden, Baltikum, Holland og Belgien.

Om Schneider Electric
Schneider Electric udvikler forbundne teknologier og løsninger til styring af energi og processer – sikkert, pålideligt, effektivt og bæredygtigt. Koncernen investerer i forskning og udvikling for at styrke innovation og differentiering med et stærkt engagement i bæredygtig udvikling. Schneider Electric omfatter i dag mere end 100 forskellige brands og har kontor i Ballerup, Storkøbenhavn.

www.schneider-electric.com

Om TrueCommerce
TrueCommerce hjælper virksomheder i alle størrelser med at opnå konkurrencemæssige fordele med en fleksibel og omkostningseffektiv løsning til elektronisk samhandel. Med løsningen bliver du en del af TrueCommerces globale samhandelsnetværk, hvor du kan udveksle elektronisk med samhandelspartnere i hele verden, velvidende at TrueCommerces platform nemt og problemfrit håndterer millioner af transaktioner årligt. Løsningen understøttes af vores Managed EDI Service, som varetages af lokale konsulenter.