Cross Docking

TrueCommerce Cross Docking

TrueCommerce kan hjælpe dig i gang med Cross Docking, så du kan styrke samhandelen med dine samhandelspartnere

Styrket samhandel mellem kunder og leverandører

For mange virksomheder er en effektiv forsyningskæde blevet en uvurderlig faktor, når det drejer sig om at skabe vækst.

Cross Docking er et eksempel på, hvordan kunder og leverandører sammen kan optimere leveringstiden, styrke samhandelen og generelt effektivisere forsyningskæden.

Hvad er Cross Docking?

Cross Docking er en logistisk løsning, hvor leverandøren eller producenten sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.

For at optimere arbejdsgangen i distributionscenteret skal leverandøren pakke varerne, så forsendelsen nemt kan fordeles ud til slutmodtageren, ligesom der ofte stilles krav om elektroniske følgesedler (Despatch Advices), der angiver, hvordan varerne er pakket og dermed understøtter en digitaliseret varemodtagelse i distributionscenteret.

Ofte er processen som følger:

  • Lastbiler fragter varerne fra leverandøren / producenten til distributionscenteret
  • I distributionscenteret scannes varerne, og man tjekker deres slutdestination.
  • Herefter transporterer man dem enten direkte videre, eller også sorteres de og pakkes sammen med andre varer, som skal til samme slutmodtager

Hvad betyder Cross Docking for leverandørerne?

Stadig flere større indkøbende organisationer vælger at etablere distributionscentre, så de kan reducere deres omkostninger til transport og opbevaring. I den forbindelse stiller de som et krav, at deres leverandører kan understøtte Cross Docking.

Disse tiltag har en række fordele for såvel kunden som leverandøren, men kan også rumme nogle nye udfordringer.

Mulige udfordringer:

  • Leverandøren vil modtage konsoliderede ordrer, der skal kunne håndteres i deres ERP-system
  • Leverandøren skal pakke forsendelsen på en måde, så det er nemt for distributionscenteret at fordele varerne ud til slutmodtageren
  • Paller og pakker skal mærkes med for eksempel en SSCC-kode, som er en unik stregkode, der identificerer den enkelte palle eller pakke. SSCC-koder muliggør digitalt understøttet varemodtagelse
  • Leverandøren skal afsende en elektronisk følgeseddel med detaljeret beskrivelse af forsendelsen. Distributionscenteret skal bruge denne følgeseddel, når de modtager varerne

Ovenstående kræver ændrede arbejdsgange i forbindelse med pakning og mærkning af forsendelserne, og det kan også betyde nye krav til leverandørernes ERP-system og EDI-løsning.

Hvordan kan TrueCommerce hjælpe dig som leverandør?

For hjælpe de leverandører, der møder disse nye krav fra deres kunder, tilbyder TrueCommerce en række forskellige løsninger, som er målrettet den enkeltes behov.

Kan du genkende et af scenarierne i formularen nedenfor?

Hvis ja, så udfyld formularen - så kontakter vi dig for en snak om dine muligheder med Cross Docking.