Cross Docking

TC_site_solutions_updates_prelaunch_Column 433

TrueCommerce kan hjælpe dig i gang med Cross Docking, så du kan styrke samhandelen med dine samhandelspartnere.

Hvad er Cross Docking?

Cross Docking er en logistisk løsning, hvor leverandøren eller producenten sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.

For at optimere arbejdsgangen i distributionscenteret skal leverandøren pakke varerne, så forsendelsen nemt kan fordeles ud til slutmodtageren. Der stilles ofte krav om elektroniske følgesedler (Despatch Advices), der angiver, hvordan varerne er pakket og dermed understøtter en digitaliseret varemodtagelse i distributionscenteret.

Styrket samhandel mellem kunder og leverandører

For mange virksomheder er en effektiv forsyningskæde blevet en uvurderlig faktor, når det drejer sig om at skabe vækst.

Cross Docking er et eksempel på, hvordan kunder og leverandører sammen kan optimere leveringstiden, styrke samhandelen og generelt effektivisere forsyningskæden.

Ofte er processen som følger:

  • Lastbiler fragter varerne fra leverandøren / producenten til distributionscenteret
  • I distributionscenteret scannes varerne, og man tjekker deres slutdestination.
  • Herefter transporterer man dem enten direkte videre, eller også sorteres de og pakkes sammen med andre varer, som skal til samme slutmodtager

Hvad betyder Cross Docking for leverandørerne?

Stadig flere større indkøbende organisationer vælger at etablere distributionscentre. I den forbindelse kræver de, at deres leverandører kan understøtte Cross Docking.

Det har en række fordele for både kunde og leverandør, men kan også rumme nogle nye udfordringer:

  • Leverandørens ERP-system skal kunne håndtere konsoliderede ordrer
  • Forsendelsen skal pakkes på en måde, så det er nemt for distributionscentret at fordele varerne
  • Paller og pakker skal mærkes med f.eks. en SSCC-kode
  • Der skal afsendes en elektronisk følgeseddel

TrueCommerce hjælper de leverandører, der møder disse nye krav fra deres kunder. Kontakt os i dag.