TPC Guide

Hjælp og vejledning til at finde en samhandelspartner

TrueCommerces Trading Partner Catalog (TPC) er et online katalog over alle de samhandelspartnere og de dokumenttyper, de understøtter under TrueCommerces community.

I Trading Partner Catalog (TPC) kan du nemt finde de partnere, som du kan udveksle dokumenter med, når du understøtter B2Bi-XML.

Du kan enten søge, sortere og filtrere dig rundt i kataloget, eller du kan kører en "match" rapport mod dit kunde- eller leverandørkartotek.

Følg det link du har modtaget på mail og vælg, hvordan du vil bruge kataloget via linket i øverste højre hjørne:

Du kan til en hver tid skifte mellem de to måder at arbejde med kataloget på.


Fritekst søgning:

Indtast det du søger efter i "Quick search feltet":

Sortering

Klik på kolonneoverskriften for det felt, du ønsker at sortere din søgning efter.

Filtrering

Klik på filter ikonet

Vælg "Is equal to " eller "Is not equal to".

Hvis kolonnen indeholder værdier i en kodeliste, kan man vælge blandt værdierne i listen.

I andre felter indtaster man blot de værdier, man vil søge på og her er det også muligt at tilføje yderligere søgekriterier med "and" og "or".

Naviger i TPC

Du kan angive, hvor mange linjer pr. side, du ønsker at se:

Du kan gå til bestemte sider, første eller sidste side:

Match reports

Hvis du ikke er på den rigtige side, så klik på linket i øverste højre hjørne.

Udfyld søgekriterier i de tre søgefelter:

Trading Partners;

I dette felt skriver eller indsætter du (f.eks fra Excel) EndPointID på dine samhandelspartnere. Det kan f.eks være deres EAN/GLN nummer eller deres CVR nummer. (CVR nummer kan dog kun benyttes, hvis samhandelspartneren bruger dette som sit EndPointID.)

EndpointID's indtastes med foranstillet qualifier (ex: GLN eller CVR)

That can receive:

Her vælger du de dokumenttyper, du ønsker din samhandelspartner skal kunne modtage fra dig.

Klik på "X" for at fjerne dokumenttyper, hvis du har valgt forkert.

Or send

Her vælger du de dokumenttyper, du ønsker, din samhandelspartner skal kunde sende til dig.

Klik herefter på

Rapporten vil herefter blive vist på skærmen som et grid, hvor du kan søge, filtrere og sortere, som angivet ovenfor.

For at komme tilbage til indtastningssiden, klik på

Agreement-kolonnen:

Selv om du nu er i stand til at påbegynde udveksling af dokumenter med de fundne samhandelspartnere, skal du sikre dig, at de ønsker at modtage dine dokumenter. Står der "Yes" i kolonnen "Agreement required" betyder det, at der skal indgås en udvekslingsaftale, før du kan begynde at sende. Står der ingenting i dette felt, betyder det, at samhandelspartneren er indstillet på at modtage dokumenter fra dig uden forudgående aftale.

Capable kolonnen:

I capable-kolonnen vil der stå "Yes" ud for de samhandelspartnere, der understøtter den eller de valgte dokumenttyper. Hvis systemet stadig arbejder, vil der stå analyzing.


Kolonnebeskrivelse


Kolonneoverskift
Beskrivelse
Trading Partner Endpoint ID
Teknisk identifikation, der identificere partnerens endepunkt; GLN-numre, CVR-numre eller andet.
Kender du dette nummer, er det den mest entydige måde at identificere din samhandelspartner på.


Trading Partner Name
Navnet på din samhandelspartner. Hver opmærksom på, at det navn du kender din samhandelspartner under, ikke nødvendigvis er det navn, der er registeret i Trading Partner Catalog.

Samhandelspartneren kan være en del af en kæde, der har givet navn til registreringen eller bare være oprettet under et andet navn.


Trading Partner Country Code
Landekode.
Trading Partner Role
Den rolle partneren spiller i forhold til den angivne dokumenttype. "Sender" eller "Receiver"
Document Type
Dokumenttypen er angivet, som den fremgår af B2Bi-xml kodelisten. "link".


Kolonner kun i Match-rapport


Kolonneoverskift
Beskrivelse
Agreement
Selv om du nu er i stand til at påbegynde udveksling af dokumenter med de fundne samhandelspartnere, skal du sikre at dig, at de ønsker at modtage dine dokumenter. Står der "Yes" i kolonnen "Agreement required" betyder det, at der skal indgås en udvekslingsaftale, før du kan begynde at sende. Står der ingenting i dette felt betyder det, at samhandelspartneren er indstillet på at modtage dokumenter fra dig uden forudgående aftale.
Capable
I capable kolonnen vil der stå "Yes" ud for de samhandelspartnere der understøtter den eller de valgte dokumenttyper. Hvis systemet stadig arbejder, vil der stå analyzing.Kom i gang med EDI

Klik her, hvis du ønsker at etablere en elektronisk dokumentudveksling med dine kunder og leverandører.

image description
Kom i gang