E-fakturering og CTC

Hvis din organisation har afdelinger i flere lande, især i Europa, bør du allerede nu forberede dig de kommende krav. 

Vil du gerne have en demo af vores løsning?

Skattemyndighederne verden over strammer fortsat kravene til elektronisk fakturering. Da der løbende kommer nye krav, står virksomheder over for udfordringen med at holde sig opdaterede og sikre overholdelse af de gældende krav, når de sender elektroniske fakturaer til deres kunder i de lande, hvor de er momspligtige.
TaxCompliance_Mockup_france

FRANKRIG

Hvem: 

Business-to-Government (B2G): Obligatorisk 

Business-to-Business (B2B): Der er planlagt obligatorisk elektronisk fakturering 

E-faktureringsmodel: 

Business-to-Government (B2G): Centraliseret/PEPPOL 

Business-to-Business (B2B): N/A 

CTC skal implementeres i 2025 

Påkrævet format(er): 

Business-to-Government (B2G): UBL 2.0, UBL 2.1, CII 16B, CPP, FacturX, PES, PDF, Peppol BIS 

TaxCompliance_Mockup_italy

ITALIEN

Hvem:

Alle indenlandske B2G-, B2B- og B2C-fakturaer 

E-faktureringsmodel:

Centraliseret CTC. Alle fakturaer, der udstedes inden for de italienske grænser, skal registreres i SDI-portalen og godkendes af de italienske skattemyndigheder, før de sendes videre til modtageren. 

Påkrævet format(er): 

For fakturaer: FatturaPA 

For bestillinger: PEPPOL BIS 

Timing:

Italien var det første land, der introducerede en CTC-model. E-fakturering, som opfylder italiensk skattelovgivning, har været obligatorisk siden 1. januar 2019. 

TaxCompliance_Mockup_poland

POLEN

Timing:

En tidslinje for implementeringen vil blive offentliggjort foråret 2024.

TaxCompliance_Mockup_portugal

PORTUGAL

Hvem:

Alle virksomheder (B2G/B2B) skal bruge en certificeret faktureringssoftware (et ERP-system) til at oprette fakturaer 

E-faktureringsmodel: 

Business-to-Government (B2G): Centraliseret 

Business-to-Business (B2B): Efterrevision 

Påkrævet format(er): 

B2G: SIUS PT 

B2B: N/A 

TaxCompliance_Mockup_spain

SPANIEN

Hvem:

Alle virksomheder med en årlig omsætning på over 6 millioner euro samt moms-virksomhedsgrupper, virksomheder, der deltager i det månedlige skatterefusionssystem kendt som REDEME og andre virksomheder, der frivilligt tilmelder sig 

E-faktureringsmodel: 

Business-to-Government (B2G): Centraliseret, e-fakturering er obligatorisk 

Business-to-Business (B2B): Efterrevision 

CTC skal implementeres i 2025 

Påkrævet format(er):

UBL, CII, EDIFACT og FacturaE B2B 

TaxCompliance_Mockup_turkey

TÜRKIYE

Hvem:

E-fakturering er påkrævet for virksomheder, der opererer inden for  Business-to-Business (B2B) og Business-to-Consumer (B2C) 

E-faktureringsmodel:

Centraliseret CTC 

Påkrævet format(er):

UBL 

TaxCompliance_Mockup_germany

TYSKLAND

Hvem: 

Business-to-Government (B2G): Obligatorisk siden 2019 

Business-to-Business (B2B): Fuldt obligatorisk for B2B afsendelse og modtagelse senest 1.1.2026 

1.1.2025 skal strukturerede e-fakturaer accepteres,  papirfakturaer er ikke længere en prioritet 

E-faktureringsmodel: 

Business-to-Government (B2G): Decentraliseret, flere portaler er tilgængelige via PEPPOL og e-mail 

Business-to-Business (B2B): POST Audit, kommunikationskanal er ikke defineret i udkastet til momsloven 

Påkrævede formater: 

Business-to-Government (B2G): XRechnung og PEPPOL BIS, 

Business-to-Business (B2B): Fra 2025/2026 formater er defineret i EN16931 

Timing: 

Business-to-Government (B2G): Siden 2020 

Business-to-Business (B2B): 

1.1.2025 kan virksomheder bruge elektroniske fakturaer i B2B, ifølge EN16931 er papirfakturaer ikke længere en prioritet. 

1.1.2026 bliver det obligatorisk for virksomheder at sende B2B-fakturaer i EN 16931-formater 

For at et overblik over de aktuelle og kommende krav i hele Europa, kan du klikke fanerne nedenfor. Har din virksomhed afdelinger i lande, der ikke er nævnt denne side? Kontakt os i dag for mere information. 

TrueCommerce understøtter global e-fakturering 

Hos TrueCommerce er vi eksperter i elektronisk samhandel. Vi har mere end 30 års erfaring, og vores EDI-løsning sikrer en effektiv og nøjagtig udveksling af e-fakturaer, der overholder de gældende lokale krav. 

Med TrueCommerces løsning til e-fakturering  undgår du de faldgruber, der er forbundet med behandling af papirfakturaer, og du får mulighed for elektronisk samhandel med alle dine leverandører. Ved at overføre fakturaer i dit økonomisystem fjerner du behovet for at scanne eller indtaste fakturaer i dit ERP-system. 

TaxCompliance_Mockup [Recovered]-23

Tjekliste: Overholder din elektroniske fakturering kravene fra de lokale myndigheder?  

Hvis du kan svare "Nej" eller "Er ikke sikker" til ét eller flere af ​​de nedenstående spørgsmål, vil du sandsynligvis have gavn af en gennemgang af dit nuværende e-faktureringssetup. 

Er du bekendt med de seneste krav til CTC og elektronisk fakturering i de lande, hvor din virksomhed er til stede med selskaber?

Kan du med sikkerhed sige, at din virksomhed overholder kravene til elektronisk fakturering i alle de lande, hvor I er momspligtige?

Er dine eksisterende systemer i stand til at håndtere udtræk af store mængder data med korte mellemrum eller i realtid?

Har du tænkt over, hvilken betydning nye CTC-krav vil have på dine regnskabs- og momsrapporterings-processer?

Med den stigende anvendelse af CTC taget i betragtning, foretager I jævnlige kontroller af de systemer, som dine fakturadata trækkes fra?

Har du tillid til, at dine systemer påfører de rette momsbeløb, når dine elektroniske fakturaer genereres?

Overvåger du udviklingen inden for kravene til momsrapportering i de lande, hvor din virksomhed er til stede med afdelinger?

Har din virksomhed en fast proces for, hvordan I til enhver tid kan overholde kravene, når lovgivningen eller de tekniske krav ændrer sig i et land, hvor I har momspligtige aktiviteter?

Har du efter din mening en rentabel og omkostningseffektiv løsning til overholdelse af kravene til elektronisk fakturering og momsrapportering?

Kender du til fordelene ved at outsource din elektroniske fakturering til en leverandør, som kan hjælpe dig med at overholde momsreglerne i din globale samhandel?

Yderligere materiale

Webinar:

Latest Update on Tax Compliance Across Europe 

PEPPOL:

TrueCommerce er et PEPPOL Access Point

Ofte stillede spørgmål