Nyheter om kommande krav för e-fakturering i Spanien.

Q3_23_SE_Blog_Images_3.2.23

augusti 23, 2023

Vad innefattar de nya kraven?

Den spanska regeringen har i juni 2023 tagit fram ett utkast till kommande krav för fakturering som pålägger företag att använda elektronisk fakturering, även känd som e-fakturering.

Det spanska e-faktureringssystemet kommer att omfatta både privata elektroniska faktureringsplattformar och en offentlig elektronisk faktureringslösning som administreras av den spanska skattemyndigheten.

Det kommer att finnas olika format som accepteras för e-fakturering:

  • Facturae
  • CII
  • EDIFACT
  • UBL

Det kommer också att vara ett krav för tjänsteleverantörer att skicka en kopia av e-fakturan till den offentliga plattformen i Spanien i Facturae-format.

Om man använder en tjänsteleverantör för att skicka ut e-fakturor krävs en digital signatur. Om man använder Spaniens offentliga plattform är en digital signatur inte nödvändig.

Varför införs kraven?

Det finns många skäl till att olika länder väljer att införa en CTC-modell. CTC står för Continuous Transaction Controls och innebär generellt att tjänsteleverantörer spelar en central roll i validering, behandling och utbyte av fakturor mellan avsändare och mottagare.

Syftet med de kommande kraven i Spanien är att:

  • Främja digitaliseringen av faktureringsprocessen
  • Säkerställa att momsbelopp betalas till det offentliga
  • Minska försenade betalningar
  • Minska administrativa kostnader

När träder kraven i kraft?

De nya reglerna är fortfarande endast ett utkast och det finns för närvarande inget datum för när de nya reglerna träder i kraft.

När de väl har antagits kommer det att offentliggöras i ’the Spanish Official Gazette (BOE)’. Därefter kommer det för företag med en årlig omsättning över €8 miljoner att finnas en tidsfrist på 12 månader för att följa reglerna, medan företag med en årlig omsättning under detta belopp kommer att ha en tidsfrist på 24 månader.

Det är viktigt att notera att tidsramen kan ändras eller justeras och det är alltid bäst att hålla sig uppdaterad med officiella meddelanden och uppdateringar från de spanska myndigheterna för att få den mest precisa och aktuella informationen om när de nya reglerna träder i kraft.

Whitepapers

Whitepaper: Global e-fakturering och CTC

Runt om i världen upplever företag ökade krav när det gäller utbytet av fakturor. I många länder ökar skattemyndigheterna övervakningen…
Läs mer

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.