Hvad er Cross Docking?

GettyImages-1162624331

Cross Docking er en logistisk løsning, hvor producenten eller leverandøren sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.

Stadig flere større indkøbende organisationer vælger at etablere distributionscentre, så de kan reducere deres omkostninger til transport og opbevaring.

I den forbindelse stiller de som et krav, at deres leverandører kan understøtte Cross Docking.

Cross Docking er en logistisk løsning, hvor leverandøren eller producenten sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.

For at optimere arbejdsgangen i distributionscenteret skal leverandøren pakke varerne, så forsendelsen nemt kan fordeles ud til slutmodtageren, ligesom der ofte stilles krav om elektroniske følgesedler (Despatch Advices), der angiver, hvordan varerne er pakket og dermed understøtter en digitaliseret varemodtagelse i distributionscenteret.

Ofte foregår Cross Docking som følger:

Lastbiler fragter varerne fra leverandøren / producenten til distributionscenteret

I distributionscenteret scannes varerne, og man tjekker deres slutdestination.

Herefter transporterer man dem enten direkte videre, eller også sorteres de og pakkes sammen med andre varer, som skal til samme slutmodtager

Til venstre kan du se en video om dokumentflowet i Cross Docking!