E-faktureringsløsning

Conquer Global E-invoicing Complexity Effortlessly with TrueCommerce

Hvad er e-fakturering?

E-fakturering (eller elektronisk fakturering) refererer til den elektroniske udveksling af fakturaer mellem virksomheder i et struktureret datformat. E-fakturering erstatter traditionel papirfakturering og bringer mange fordele med sig: E-fakturering forbedrer effektiviteten, faciliterer automatisering og reducerer fejl forbundet med manuelle processer ved at sikre dataens nøjagtighed. 

Global e-fakturering medfører lokale reguleringer, som virksomheder med selskaber i de pågældende lande skal overholde. 

En e-faktureringsløsning løser effektivt de overholdelsesmæssige udfordringer, virksomheder står overfor, når de opererer nationalt, på tværs af Europa og globalt, og er et mere omkostningseffektivt alternativ til traditionel fakturering. 

Vores løsning er din vej til strømlinet fakturering, og vi hjælper dig med at navigerer i kompleksiteten af de forskellige regler og krav over hele verden

Gør din e-faktureringsproces enkel og vær et skridt foran med TrueCommerce. 

Tjekliste: Er du klar til compliant e-fakturering? 

Hvis du kan svare "Nej" eller "Er ikke sikker" til ét eller flere af de nedenstående spørgsmål, vil du sandsynligvis have gavn af en gennemgang af dit nuværende e-faktureringssetup 

KRAV: Er du opmærksom de seneste CTC-krav for e-fakturering i de lande med moms eller lignende love, hvor du opererer? 

OVERHOLDELSE: Er du sikker , at du i øjeblikket overholder e-faktureringsreglerne i alle de jurisdiktioner, hvor din virksomhed har momspligt?  

PÅVIRKNING: Har du overvejet hvordan nye CTC-krav vil påvirke dine nuværende processer for fakturering og rapportering? 

OPDATERET: Holder du dig opdateret udviklingen af CTC-kravene ved at gennemgå dine systemer til dataudtrækning for e-fakturering og e-rapportering? 

Er du klar til at overvinde de udfordringer der er forbundet med e-fakturering? 

De nuværende metoder til e-fakturering vil ikke længere være compliant, grund af det skiftende krav og regler, hvilket udgør en betydelig udfordring for virksomheder. 

At navigere i det stadigt skiftende landskab af krav til e-fakturering, holde sig opdateret og håndtere opgaver om overholdelse er komplekst og tidskrævende. Virksomheder kæmper med at tolke og implementere processer tværs af forskellige jurisdiktioner, lande og typer af transaktioner. 

Manglen standardiserede processer og centraliserede platforme øger byrden ved overholdelse, hvilket fører til øgede risici for fejl, bøder og skadet omdømmet. 

At arbejde med flere udbydere for at understøtte din forsyningskæde er komplekst og dyrt. 

TaxCompliance_Mockup [Recovered]-23

0

lande er påvirket af forpligtelser

0%

af den globale BNP er påvirket af disse regler

0+

nye krav planlagt

Hvordan kan TrueCommerce hjælpe? 

Transformér dine e-faktureringsprocesser i dag! 

Reducer omkostninger med overholdelsesmæssig digital fakturering, der sikrer datasikkerhed og integritet, samtidig med at du drager fordel af betroede rådgivere, der sikrer, at du overholder alle krav. 

Vores løsning integreres med dine eksisterende systemer for at optimere dine e-faktureringsprocesser, så du frigør tid til at fokusere på det, der virkelig betyder noget: Din kerneforretning. 

Vores løsning til e-fakturering 

Med en e-faktureringsløsning fra TrueCommerce sikrer vi, at du opfylder dine kunders og leverandørers krav til modtagelse af e-fakturaer. 
Einvoicing_LP_24-03

Uanset hvordan du foretrækker at udveklse dokumenter med dine samhandelspartnere – om det er gennem VAN, PEPPOL eller en direkte forbindelseeller hvilket format de kræver, såsom BIS, OIOUBL, XRechnung eller et andet format, sikrer vi, at dine e-fakturaer er i overensstemmelse med disse specifikationer samt med de reguleringsmæssige krav i de specifikke lande. 

GLOBALT OMFANG

Uanset om du opererer inden for Europa eller tværs af kloden, sikrer vi, at du overholder reguleringsstandarder over hele verden.

STAY COMPLIANT

Vi gør det let for dig. Vores strømlinede processer sikrer, at hver faktura, du sender, opfylder overholdelsesstandarderne.

ERP Integrations Mockup-38
HELE FORSYNINGSKÆDEN

Din supply chain er rygraden i din virksomhed. Derfor fokuserer vi dine processer og kommunikation med samhandelspartnere.

TRUSTED ADVISOR

Med vores omfattende ekspertise er vi mere end bare en serviceudbyder - vi er din rådgiver.

Ofte stillede spørgmål

Implementeringsprocessen afhænger af, i hvilke lande din virksomhed har afdelinger, og hvilken EDI-løsning du har. TrueCommerce har mere end 30 års erfaring med elektronisk samhandel, e-fakturering og supply chain-software, og vi har stærke partnerskaber med globale virksomheder inden for netop dette område.    

ViDA (VAT In the Digital Age) indføres på baggrund af, at Europa mister en stor sum penge hvert år på svindel og manglende momsindbetalinger. Ifølge en rapport fra EU-kommissionen i 2022, mistede EU-medlemslandene omkring 93 milliarder euro i momsindtægter i 2020.   

Ved at digitalisere processerne er det forventningen, at den administrative byrde i forbindelse med opkrævning af skat og moms kan effektiviseres betydeligt.   

Grundlæggende skal virksomheder sørge for, at deres data og måde at drive forretning på er i overensstemmelse med det gældende lands lovgivning, som virksomhederne driver forretning i.   

Det er vigtigt, at virksomheder sikrer, at de forstår den gældende lovgivning, kan leve op til de krav, der er og derefter sikre overholdelse af kravene, når der sendes fakturaer. Dette kan være en stor udfordring for virksomheder at håndtere internt.   

Nej, kravene til e-fakturering er ikke branchespecifikke, men der er forskellige krav, der gælder for hvert land i Europa. 

Continuous Transaction Controls (CTC) er en række processer, der gør det muligt for lokale skattemyndigheder at se finansielle data i realtid eller nær realtid, der vedrører forretningsaktiviteter i deres lande.  

I modsætning til tidligere metoder til at spore skatteforpligtelser fra transaktioner opnås data direkte fra forretningsprocesser eller datahåndteringssystemer i realtid eller nær realtid.  

Lande, der allerede har indført CTC, er Italien, Polen og Frankrig.  

I en CTC-model tager TrueCommerce dine interne fakturaer, sender dem gennem vores løsning, der sikrer, at dataene i fakturaerne opfylder skattemyndighedernes krav og sender dem derefter til videre til modtageren. 

Når Post Audit anvendes, er skattemyndighederne ikke involveret i processen med at udveksle fakturaer eller anden data mellem samhandelspartnere, men i stedet kan de efterfølgende revidere, om processen med fakturaudvekslingen er forløbet i overensstemmelse med de gældende krav.  

I en Post Audit-model henter TrueCommerce oplysningerne, og vi sikrer, at oplysningerne er i overensstemmelse med de gældende krav, inden vi evt. sender fakturaen til en kvalificeret signatur. Til sidst sender vi fakturaen direkte til modtageren, eller hvis der bruges en VAN-udbyder, sender TrueCommerce fakturaen gennem VAN-udbyderen, inden den sendes til modtageren. 

Hos TrueCommerce er vi eksperter i elektronisk handel med mere end 35 års erfaring, og vores EDI-løsning giver en effektiv og præcis udveksling af e-fakturaer, der overholder de gældende lokale krav.   

TrueCommerce e-faktureringsløsningen er designet til at overvinde faldgruberne forbundet med behandling af papirfakturaer og giver dig mulighed for at handle elektronisk med hele din leverandørbase. Ved at knytte fakturaer til dit kreditorprogram fjerner du behovet for at scanne eller genindtaste fakturaer i dit forretningssystem. 

TrueCommerce understøtter hele processen fra afsendelse til modtagelse af fakturaer. Alle dokumenter valideres, inden de sendes til modtageren. I tilfælde af fejl sender TrueCommerce en fejlbesked til afsenderen med en specifik beskrivelse.