TrueCommerce Denmark valgt som medlem af the Third European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing (EMSFeI)

TrueCommerce kan nu med fornøjelse meddele, at TrueCommerce Denmark ApS er blevet udvalgt til medlem af the Third European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing (EMSFeI) som repræsentant for Danmarks private sektor.

Hos TrueCommerce ser vi dette som en stor anerkendelse, men også en enestående mulighed for at være på forkant med udviklingen inden for e-fakturering i EU og få indflydelse på fremtidige beslutninger – til gode for ikke blot TrueCommerces kunder, men også alle andre private og offentlige virksomheder i Danmark.

Baggrund

Den Europæiske Kommission har i en årrække arbejdet for at introducere en fælles europæisk standard for e-fakturering for at rydde op i de mange forskellige fakturaformater, som udveksles på tværs af EU-landene.

De mange forskellige formater har været med til at øge kompleksiteten og ikke mindst omkostningerne for de private virksomheder og offentlige myndigheder, som udveksler dokumenterne, og dette har Den Europæiske Kommission ønsket at gøre op med.

Resultatet er ”The e-Invoicing Directive 2014/55/EU” – et direktiv, som træder i kraft april 2019 for det offentlige og i april 2020 for kommunale virksomheder. Direktivet dikterer et fælles format – CORE – med mulighed for tilføjelser, som er navngivet CIUS og EXTENSIONS.

Infrastrukturerne udbydes fortsat af de leverandører, som er til stede på markedet.

Når Direktivet 2014/55/EU er implementeret og omfattet af lovgivningen hos de enkelte EU-lande, vil elektronisk fakturering kunne foregå effektivt og problemfrit på tværs af EU.

Hvad er EMSFeI?

The Third European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing (EMSFeI) er en gruppe af repræsentanter fra alle medlemslande i EU. EMSFel fungerer som et forum, hvor repræsentanterne kan teste og drøfte den kommende standard samt dele erfaringer og best practices.

Formålet er at sikre en bred, effektiv og problemfri implementering af den nye standard for e-fakturering både lokalt og på tværs af EU.

I forummet har repræsentanterne også mulighed for at drøfte deres fælles mål og interesser samt komme med anbefalinger til Den Europæiske Kommission i arbejdet med at fastlægge det videre forløb for elektronisk fakturering i EU.

Thomas Jørgensen, produktchef hos TrueCommerce Denmark, vil deltage i møderne med repræsentanter fra de andre EU-lande.

Hvilken rolle spiller TrueCommerce i EMSFeI?

EMSFel består af to repræsentanter fra hvert EU-land – én fra det offentlige og én fra den private sektor. TrueCommerce er Danmarks repræsentant for den private sektor og kommer dermed til at få direkte indflydelse på udviklingen og implementeringen af det nye standardformat.

De fleste af TrueCommerces kunder udveksler fakturaer med det offentlige. Derudover forventes det, at den nye fælleseuropæiske standard også vil blive udbredt i den private sektor.

I Danmark er det offentlige så småt begyndt at tilpasse den danske OIOUBL-faktura, så den matcher kravene i den europæiske norm. Så selv om man ikke handler med offentlige organisationer i Europa, vil man alligevel blive påvirket af dette arbejde.

Det vil derfor være en stor fordel for alle TrueCommerces kunder, at vi er på forkant med kravene for elektronisk fakturering i EU.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål, eller tilmeld dig e-mails fra TrueCommerce for at modtage seneste nyt om det kommende direktiv og andre nyheder fra EDI-verden.