English version

Hvorfor er elektronisk fakturering så vigtigt?

Skattemyndighederne verden over strammer fortsat kravene til den overvågning og kontrol, som det offentlige foretager i forbindelse med udvekslingen af fakturaer mellem virksomheder.  

Et eksempel er Italien: Alle fakturaer, som sendes fra dit italienske datterselskab til B2B-kunder inden for Italiens grænser, skal registreres i den såkaldte SDI-portal, hvor fakturaerne godkendes. Herefter kan man vælge at få sin faktura videresendt fra SDI-portalen til sin kunde, eller kunden kan logge på portalen og hente sin faktura selv. 

Det scenarie, hvor fakturaer skal sendes forbi en offentlig myndighed for godkendelse, kaldes Continuous Transaction Controls (CTC).

Formålet med CTC er at øge effektiviteten, reducere omkostninger og undgå momssvindel. Udbredelsen af CTC skaber et stort behov blandt globale virksomheder for at implementere en løsning til elektronisk fakturering, som på én gang er skalerbar og omkostningseffektiv, og som opfylder de lokale myndigheders krav til elektroniske fakturaer i alle de lande, hvor din virksomhed har afdelinger.

Hvem er dette vigtigt for?

En effektiv og præcis elektronisk fakturering, der opfylder lokale myndigheders krav, er især relevant for multinationale virksomheder med mange globale afdelinger. 

Hvis din virksomhed har afdelinger i mange forskellige lande, og især inden for Europa, er det nu, du skal tænke over, hvordan du kan automatisere, centralisere og strømline de processer, som skal være på plads for at imødekomme det offentliges krav til momsrapportering.

CTA

Se, i hvilke lande vi kan understøtte din elektroniske fakturering og CTC

Klik her

CTA

TrueCommerce Nordic har i mange år været et aktivt medlem af EESPA

Her mødes medlemmerne – typisk EDI- eller netværksudbydere – to gange om året for at sparre og drøfte de behov, udfordringer og trends, vi ser inden for elektronisk fakturering.

Læs mere

Tjekliste: Overholder din elektroniske fakturering kravene fra de lokale myndigheder?

  • Er du bekendt med de seneste krav til CTC og elektronisk fakturering i de lande, hvor din virksomhed er til stede med selskaber?
  • Kan du med sikkerhed sige, at din virksomhed overholder kravene til elektronisk fakturering i alle de lander, hvor I er momspligtige?
  • Har du tænkt over, hvilken betydning nye CTC-krav vil have på dine regnskabs- og momsrapporteringsprocesser?
  • Med den stigende anvendelse af CTC taget i betragtning, foretager I jævnlige kontroller af de systemer, som dine fakturadata trækkes fra?
  • Er dine eksisterende systemer i stand til at håndtere udtræk af store mængder data med korte mellemrum eller i realtid?
  • Har du tillid til, at dine systemer påfører de rette momsbeløb, når dine elektroniske fakturaer genereres?
  • Overvåger du udviklingen inden for kravene til momsrapportering i de lande, hvor din virksomhed er til stede med afdelinger?
  • Har din virksomhed en fast proces for, hvordan I til enhver tid kan overholde kravene, når lovgivningen eller de tekniske krav ændrer sig i et land, hvor I har momspligtige aktiviteter?
  • Har du efter din mening en rentabel og omkostningseffektiv løsning til overholdelse af kravene til elektronisk fakturering og momsrapportering?
  • Kender du til fordelene ved at outsource din elektroniske fakturering til en leverandør, som kan hjælpe dig med at overholde momsreglerne i din globale samhandel?
Læs mere/mindre
CTA

Webinar: Vigtig update på elektronisk fakturering og momsrapportering i Europa

Er din organisation og jeres europæiske selskaber klar til at understøtte kravene til momsrapportering i de europæiske lande, hvor I er til stede? Hvis du ikke er helt ajour med begreberne Continuous Transaction Control og Post-Audit, er dette webinaret for dig!

Hent webinaret her

Hvordan kan TrueCommerce hjælpe? 

TrueCommerce er en af verdens førende leverandører af EDI og supply chain-optimering. Siden 1987 har vi hjulpet mellemstore og større virksomheder verden over med at strømline og automatisere deres handel med kunder / leverandører. Det gør vi ved at digitalisere deres udveksling af ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og andre forretningsdokumenter (EDI). TrueCommerces EDI-platform er en af de mest effektive og pålidelige løsninger på markedet med en oppetid på 99,8%, og vi giver dig adgang til et global samhandelsnetværk på 500.000+ virksomheder. 

TrueCommerce integrerer til NemHandel. Vi er stærke inden for elektronisk fakturering, og vores EDI-platform integrerer til NemHandel, som er Danmarks officielle standardformat til elektroniske fakturaer, når man som virksomhed skal handle med den offentlige sektor. 

TrueCommerces integration til NemHandel betyder, at vi automatisk konverterer din elektroniske faktura til det obligatoriske OIOUBL-format, inden vi videresender den til din kunde i det offentlige. 

TrueCommerce er et PEPPOL Access Point. NemHandel har i mange år været det eneste format, man har anvendt til at sende elektroniske fakturaer til den danske offentlige sektor, men i april 2020 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder i EU at være i stand til at modtage fakturaer i PEPPOL-formatet BIS 3.0.

PEPPOL-formatet (BIS 3.0) gør det muligt for din virksomhed at sende elektroniske fakturaer til den offentlige sektor i alle EU-lande. Dermed er det nemmere for din virksomhed at samhandle international, fordi du ikke behøver håndtere specifikke standarder for hvert land.

PEPPOL er mere end et format – det er et europæisk sikret netværk til udveksling af elektroniske dokumenter mellem virksomheder og deres samhandelspartnere. PEPPOL-netværket er bundet sammen via såkaldte PEPPOL Access Points (typisk EDI-leverandører). TrueCommerce er et PEPPOL Access Point, hvilket betyder, at vores kunder kan sende PEPPOL-fakturaer til andre virksomheder, som er tilknyttet netværket.

Klik her for at læse mere om, hvordan PEPPOL fungerer

CTA

TrueCommerce er partnere med Sovos! 

TrueCommerces løsning gør det muligt for vores kunder at udveksle elektroniske fakturaer inden for størstedelen af EU. I de tilfælde, hvor de lokale myndigheder praktiserer Continuous Transaction Controls (CTC), er TrueCommerce stolte af at samarbejde med Sovos, global leverandør af løsninger til elektronisk fakturering og momsrapportering. 

TrueCommerces partnerskab med Sovos gør det muligt for os at tilbyde en fuld løsning til elektronisk fakturering, som samtidig sikrer, at du overholder den gældende lokale lovgivning, uanset hvilket land du skal sende fakturaer i. 

Det gør vi ved at kombinere Sovos’ ekspertise og viden om den seneste udvikling inden for kravene til elektronisk fakturering og momsrapportering med TrueCommerces platform til hurtig, effektiv og præcis udveksling af elektroniske fakturaer leveret som en Managed Service.

Om Sovos: Sovos hjælper virksomheder med at overholde de lokale krav og regler til elektronisk fakturering inden for de enkelte lande. Sovos tilbyder software, der dækker den fulde elektroniske fakturering – fra afsendelse af den elektroniske faktura til godkendelse hos de lokale myndigheder, modtagelse af validerede elektroniske dokumenter og godkendelse / afvisning leverandørernes dokumenter. 

www. sovos.com

CTA

Få en uforpligtende snak om emnet - Kontakt TrueCommerce i dag

Kontakt os