TrueCommerce kan hjælpe dig i gang med Cross Docking, så du kan styrke samhandelen med dine samhandelspartnere.

Hvad er Cross Docking?

Cross Docking er en logistisk løsning, hvor leverandøren eller producenten sender varer til kundens distributionscenter, hvorfra de fordeles ud til slutmodtagerne.

For at optimere arbejdsgangen i distributionscenteret skal leverandøren pakke varerne, så forsendelsen nemt kan fordeles ud til slutmodtageren. Der stilles ofte krav om elektroniske følgesedler (Despatch Advices), der angiver, hvordan varerne er pakket og dermed understøtter en digitaliseret varemodtagelse i distributionscenteret.

hvad-er-cross-docking
CTA

Sæt X i kalenderen: Inspirationsdag v/ TrueCommerce

Til oktober afholder TrueCommerce et arrangement for vores kunder
og andre med interesse for elektronisk samhandel. 

Dato: Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 9.00-13.00

Sted: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Århus C

Dato: Tordag 28. oktober 2021 kl. 9.00-13.00

Sted: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V 

styrket-samhandel-cross-docking

Styrket samhandel mellem kunder og leverandører

For mange virksomheder er en effektiv forsyningskæde blevet en uvurderlig faktor, når det drejer sig om at skabe vækst.

Cross Docking er et eksempel på, hvordan kunder og leverandører sammen kan optimere leveringstiden, styrke samhandelen og generelt effektivisere forsyningskæden.

Ofte er processen som følger:

  • Lastbiler fragter varerne fra leverandøren / producenten til distributionscenteret
  • I distributionscenteret scannes varerne, og man tjekker deres slutdestination.
  • Herefter transporterer man dem enten direkte videre, eller også sorteres de og pakkes sammen med andre varer, som skal til samme slutmodtager
hvad-betyder-cross-docking

Hvad betyder Cross Docking for leverandørerne?

Stadig flere større indkøbende organisationer vælger at etablere distributionscentre. I den forbindelse kræver de, at deres leverandører kan understøtte Cross Docking.

Det har en række fordele for både kunde og leverandør, men kan også rumme nogle nye udfordringer: 

  • Leverandørens ERP-system skal kunne håndtere konsoliderede ordrer
  • Forsendelsen skal pakkes på en måde, så det er nemt for distributionscentret at fordele varerne
  • Paller og pakker skal mærkes med f.eks. en SSCC-kode
  • Der skal afsendes en elektronisk følgeseddel

 

TrueCommerce hjælper de leverandører, der møder disse nye krav fra deres kunder. Kontakt os i dag.

CTA

Sådan kommer du i gang

Aftal et uforpligtende møde med TrueCommerce og få en snak om dine muligheder

Kontakt os