TrueCommerce i EESPA

Det første Nordic EESPA Meeting blev afholdt den 23. marts hos TrueCommerce Denmark

Onsdag den 23. marts lagde TrueCommerce hus til det første nordiske EESPA-møde nogensinde. Her mødtes en række nordiske repræsentanter fra forskellige EDI-udbydere for at drøfte muligheden for et tættere samarbejde med fokus på udveksling af supply chain-dokumenter blandt virksomheder på tværs af Europa.

Hvad er EESPA?

EESPA – European E-Invoicing Service Providers Association – er en europæisk brancheorganisation med cirka 75 medlemmer, som alle er virksomheder, der tilbyder EDI og løsninger til elektronisk fakturering. EESPA har til formål at skabe et forum, hvor spillerne på markedet for elektronisk fakturering kan få sparring og holde sig på forkant med lovkrav og udviklingen af ny teknologi – i sidste ende til fordel for deres kunder.

TrueCommerce Nordic har i årevis deltaget aktivt i EESPA, hvis medlemmer mødes to gange årligt for at udveksle erfaringer og drøfte de behov, udfordringer og trends, som de ser inden for elektronisk fakturering.

Igennem mange år har EESPA fokuseret på standardisering af elektronisk fakturering (e-invoicing) på tværs af europæiske lande, men i 2020 valgte TrueCommerce at sætte sig i spidsen for et strategisk initiativ, som skal udvide EESPA’s fokus fra elektronisk fakturering til yderligere dokumenttyper.

Det strategiske initiativ går i første omgang på indkøbsprocessen og understøttelse af ordrer, som for mange virksomheder er af høj tidskritisk karakter.

Nordic EESPA Meeting den 23. marts

Da udviklingen inden for EDI og digitalisering generelt er mere fremskreden i Norden end andre dele af Europa, blev det i efteråret 2021 besluttet at etablere et nordisk EESPA-forum, hvor de nordiske medlemmer kan mødes og drøfte muligheden for at knytte vores netværk tættere sammen, herunder monitorering, dokument-tracking, m.v.

Dette nordiske forum mødtes for første gang den 23. marts, og det foregik hos TrueCommerce Nordic i Birkerød, nord for København.

Agendaen bød på en status på den elektroniske dokumentudveksling fra de enkelte lande, og en snak om etableringen af et EESPA Interoperability Network (EIN) for de nordiske medlemmer.

Derudover blev emner som Continuous Transaction Controls (CTC) og Nordic Smart Government Value for SME, som har et stort fokus for de nordiske lande, også drøftet.

Der var bred enighed blandt de tilstedeværende nordiske EDI-udbydere om, at den stadig mere udbredte samhandel på tværs af landene i EU gør det nødvendigt, at man i EESPA begynder at udvide fokus fra elektroniske fakturaer til andre typer supply chain-dokumenter, især ordrer, som for mange virksomheder er tidskritiske.

Som et næste skridt vil der blive nedsat en arbejdsgruppe i det nordiske EESPA-forum, bestående blandt andet af en repræsentant fra TrueCommerce. Arbejdsgruppen skal drøfte, hvordan de nordiske EDI-udbydere kan knytte deres netværk tættere sammen og tilbyde en mere proaktiv overvågning af vores respektive kunders tidskritiske dokumenter, så vi undgår, at eventuelle fejl eller nedbrud et sted i netværket bliver opdaget for sent.

Der er ingen tvivl om, at dokumentflowet på tværs af samhandelspartnere i EU skal styrkes, og hos TrueCommerce er vi stolte af den direkte indflydelse, vi har på udviklingen, og vi ser frem til det videre arbejde.

“Med en større geografisk afstand mellem en virksomhed og dens samhandelspartnere følger et øget fokus på tidskritiske leverancer. Dokumentflowet på tværs af samhandelspartnerne i EU skal styrkes, så hverken detailvirksomhederne, grossisterne eller producenterne kan mærke forskel på, om deres samhandelspartner sidder lokalt eller i et andet land. Den udvikling vil vi gerne være med til at fremme.”

Jakob Vestergaard
Direktør
TrueCommerce Nordic

Hvis du er interesseret i at følge udviklingen inden for udveksling af supply chain-dokumenter og generelt holde dig ajour med EESPA’s aktiviteter, kan du tilmelde dig e-mails fra TrueCommerce eller følge TrueCommerce Denmark på LinkedIn.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om EESPA her på deres website.