TrueCommerce har store vækstplaner i Europa

Jakob-Vestergaard

marts 20, 2023

Tilbage i juni 2022 kunne TrueCommerce offentliggøre deres nye CEO, Randy Curran, der skal lede virksomheden gennem en ny vækstfase. Senere på året, i oktober 2022, kunne den danske direktør Jakob Vestergaard, som har været en del af virksomheden siden 2011, offentliggøre sin nye titel som Managing Director for EMEA-området. I dag ser virksomheden hen imod et styrket samarbejde blandt de europæiske afdelinger, og særligt vækst er på dagsordenen.

Der sker en masse hos TrueCommerce, der i 2022 kunne fejre 35-års jubilæum i den danske afdeling, hvilket er mange år inden for IT- og softwarebranchen.  

Siden dengang har TrueCommerce passeret en række store milepæle i historien, specielt inden for de senere år. 

I december 2020 blev TrueCommerce opkøbt af kapitalfonden Welsh Carson Anderson & Stowe. Kapitalfonden havde en vækststrategi for TrueCommerce, og med det mindset opkøbte TrueCommerce virksomheden DiCentral i 2021 og kom dermed ind på det tyske marked med et kontor i München og på det asiatiske marked med et kontor i Vietnam.

TrueCommerce har siden 1987 hjulpet virksomheder med at blive koblet op til deres samhandelspartnere (leverandører og kunder) gennem en EDI-integration til deres ERP-system. Således kan de nemt, hurtigt og sikkert udveksle elektroniske forretningsdokumenter helt automatisk. 

TrueCommerce er førende i Norden inden for levering af EDI-løsninger detail- og produktionsvirksomheder samt grossister. 

”Med købet af DiCentral fik vi et kontor i Tyskland og et stort kontor i Vietnam. Dermed kunne vi begynde at tænke i 24-7-leveringer og -support, så forretningen kan køre hele tiden – både i Europa men også USA”, fortæller Jakob Vestergaard, Managing Director, EMEA.

DACH – og særligt Tyskland – er et vigtigt marked

Udover at TrueCommerce nu kan fokusere på leveringer og support 24-timer i døgnet efter opkøbet af DiCentral, så er det nye kontors placering i Tyskland ekstremt vigtigt for forretningen:

”Hvis vi kigger på det fra et europæisk perspektiv, så er Tyskland og APAC det største, der er sket for os. Tyskland – fordi det er Europas største økonomi, og Nordens adgang til Europa går igennem Tyskland. Det er samtidig Danmarks største samhandelsland. Der findes ikke et land i verden, som vi har mere samhandel med end Tyskland. Så det var utrolig vigtigt, at vi fik et footprint der. Tilstedeværelsen i Tyskland understøtter også vores koncept om at være lokalt repræsenteret. Nu kan vi tale tysk i forbindelse med både implementerings- og supportsiden. Med et kontor i Tyskland og Belgien får vi adgang til DACH”, fortæller Jakob Vestergaard.

Hvad er EMEA?

EMEA er en generel betegnelse for områderne Europa, Mellemøsten og Afrika.

Hvad er DACH?

DACH er en generel betegnelse for landene Tyskland, Østrig og Schweiz.

Hvad er APAC?

APAC er en generel betegnelse for Asien og Stillehavsområdet

Erfaringsudveksling blandt konkollegaer giver interessante perspektiver

TrueCommerce har stort fokus på at følge udviklingen inden for EDI, og derfor er medlemskabet i den europæiske brancheorganisation EESPA (European E-Invoicing Service Providers Association) værdifuldt at være en del af. EESPA består af ca. 75 medlemsvirksomheder, som tilbyder EDI og løsninger til elektronisk fakturering. Medlemmerne i EESPA mødes to gange om året med det formål at få sparring, udveksle erfaringer og være på forkant med lovkrav og udviklingen af ny teknologi til gavn for kunderne. 

Da der generelt ses en stor udvikling inden for EDI og digitalisering, særligt i Norden, blev der etableret et nordisk EESPA-forum i efteråret 2021, hvor TrueCommerce i Danmark stod for at afholde det første møde i marts 2022. 

Jakob Vestergaard fortæller, at der er forskellige fokusområder globalt, når det kommer til elektronisk dokumentudveksling. Dette er kommet til udtryk på op til flere af de EESPA-møder, som TrueCommerce har deltaget i. I den sydlige del af Europa samt Sydamerika er der et stort fokus på elektronisk fakturering, hvorimod man i Norden koncentrerer sig mest om supply chain-løsninger med udveksling af elektroniske dokumenter såsom ordrer, ordrebekræftelser, følgesedler og andre vigtige forretningsdokumenter. 

I Sydeuropa og Sydamerika er der et stort problem med momssvindel og korruption. Som et resultat heraf har skattemyndighederne i flere lande inden for de områder blandt andet indført, at virksomheder skal sende fakturaer forbi de offentlige myndigheder til godkendelse (dette kaldes Continuous Transaction Controls (CTC)).

Nyt samarbejde øger paletten af tillægsløsninger og styrker konkurrenceevnen

Da TrueCommerce ønsker at stå endnu stærkere på det europæiske marked og gerne vil kunne tilbyde kunderne de bedst mulige komplette løsninger, så virksomheden store fordele i at etablere et samarbejde med en professionel samarbejdspartner omkring elektronisk fakturering og momsrapportering.

TrueCommerce har derfor indgået et samarbejde med Sovos, der er global leverandør af løsninger til elektronisk fakturering og momsrapportering. 

Med dette partnerskab er det muligt for TrueCommerce at tilbyde en komplet løsning til elektronisk fakturering til deres kunder, så de kan udveksle elektroniske fakturaer inden for størstedelen af EU. Samtidig sikres der overholdelse af den gældende lokale lovgivning, uanset hvilket land TrueCommerces kunder skal sende fakturaer i.

Sovos hjælper virksomheder med at overholde de lokale krav og regler til elektronisk fakturering inden for de enkelte lande.

LÆS MERE HER

Fremtiden byder på vækst i Norden

TrueCommerce fokuserer kontinuerligt på at være up to date med, hvad der rører sig på markedet og vil være på forkant med udviklingen. 

Det er en af årsagerne til, at virksomheden er synlig i EESPA-netværket. Selvom det i EESPA-netværket primært er elektronisk fakturering, der præger dagsordenen, så har TrueCommerce forsøgt at undersøge interessen for et samarbejde omkring supply chain med udveksling af blandt andet ordrer, ordrebekræftelser og transportdokumenter, men det er primært kun de nordiske lande, der har vist interesse. De øvrige lande har deres fokus rettet mod e-fakturering. For Jakob Vestergaard giver dette anledning til en unik mulighed, hvis det kun er Norden, der sætter supply chain-løsninger på dagsordenen: 

”Vi står her alene, og det gør, at Tyskland er et vigtigt marked for os, fordi det binder os sammen i Europa. Vi kan servicere både lokalt men også på tværs af landegrænser”, fortæller Jakob Vestergaard.   

Efter at TrueCommerce har etableret sig med en forretning i Tyskland, kigger virksomheden nu i en nordlig retning. Der er især ét marked, der har været meget indlysende for TrueCommerce at bevæge sig ind på som det næste. I og med, at TrueCommerce i dag har både samhandelspartnere og kunder i Sverige, var det oplagt at foretage en større indsats dér: 

”Vi har mange samhandelspartnere og kunder i Sverige, så det vil være naturligt at gå ind i Sverige.”, fortæller Jakob Vestergaard. 

TrueCommerce har i dag kunder som blandt andre Svensk Cater, der er en grossistvirksomhed inden for fødevarer, som leverer til blandt andet storkøkkener; og Boozt, der er store i Norden inden for fashion samt livsstilsprodukter; samt Kronfågel, der er en af de største kyllingeproducenter i Sverige.

Kunsten er at være til stede lokalt

TrueCommerce er godt på vej til at blive en virksomhed med paneuropæisk tilstedeværelse, i og med de nu kan servicere og implementere EDI-løsninger i 10 lande i Europa. Det giver samtidig TrueCommerce store kommunikative fordele, da de dermed kan hjælpe kunderne og kundernes samhandelspartnere lokalt på deres sprog og på tværs af landegrænser. 

”Det, at vi nu er lokale og kan starte vores eget netværk op i de lokale lande, gør, at afstanden fra samhandelspartneren til kunden bliver kortere, og vi har styr på hele dataflowet”, fortæller Jakob Vestergaard. 

Ambitionerne hos TrueCommerce er høje. Jakob Vestergaard er meget positiv og mener, at virksomheden har et stærkt produkt i deres EDI Managed Service-løsning, som ingen andre tilbyder i dag:

”Ønsket er at blive one-stop shop med de services, vi har, herunder med vores Managed Service, som ingen andre kan levere. Det er allerede nu noget, vi skal dyrke langt mere”, tilføjer Jakob Vestergaard.

Managed Service

TrueCommerces EDI-løsning leveres som en Managed Service, hvilket betyder at al drift, vedligeholdelse og overvågning af kundens EDI-løsning overlades til TrueCommerce.

LÆS MERE HER

”Vi kan være paneuropæiske inden for tidskritiske dokumenter, fordi vi er repræsenteret i de lande, og det bliver en af vores helt store styrker. Det budskab skal vi have ud. Der er ingen, der ved det”, uddyber han. 

Han lægger heller ikke skjul på, at det kunne være interessant at kigge ind i opkøb af et par virksomheder mere i fremtiden:

”Så vil vi stå et helt andet sted. Det er dér, vi arbejder os hen imod, og det er et spørgsmål om tid”, afslutter Jakob Vestergaard.

Jakob Vestergaard
Managing Director, EMEA
TrueCommerce

Vær foran konkurrenterne

Få ekspertviden om forsyningskæden leveret direkte i din indbakke.