Mange virksomheder arbejder på at optimere driften og ikke mindst digitalisere forretningen langt mere og i et hurtigere tempo. En af mulighederne for at opnå besparelser og nedbringe lagerbindingen er konsignationslager og EDI

Hvad er konsignationslager?

I den mest almindelige indkøbsproces blandt virksomheder betaler kunden sin leverandør for varerne efter den fysiske varelevering, f.eks. inden for 30 dage fra fakturadato. 

Konsignation er en alternativ indkøbsproces, hvor leverandøren placerer sine varer fysisk ude hos kunden i stedet for at have dem liggende på et lager. Leverandøren fastholder samtidig ejerskabet af varerne, selvom de fysisk er til stede hos deres kunde.

Konsignationslager
leverandør til detailbranchen

Hvorfor er konsignationslager særligt interessant nu?

Flere og flere virksomheder, som leverer ind til detailbranchen, er begyndt at tage denne forretningsmodel i brug, og under de omstændigheder, vi ser på markedet lige nu, er det særligt relevant at tænke i nye løsninger og processer for at opnå besparelser og styrke sit salg.

Fordele:

  • Som leverandør slipper du for den omkostning og arbejdsbyrde, der er forbundet med lageropbevaring, du sikrer en maksimal eksponering af dine varer, fordi dine varer er placeret fysisk hos din kunde, og hermed øger du chancerne for salg. 
  • Som detailvirksomhed reducerer du din driftskapital, da du kun betaler leverandøren for varerne, efterhånden som du sælger dem.
Microsoft Dynamics ERP-system

Hvordan kan mine nuværende systemer understøtte konsignationslager?

Hvis du kører Microsoft Dynamics som ERP-system, og hvis du overvejer at anvende konsignationslager kan du digitalisere den strøm af dokumenter, der flyder mellem dig og din kunde, så du opnår et så effektivt flow som muligt. Du skal blot bruge et EDI-integrationsmodul til Dynamics – så kan vi sammen sikre forbindelsen mellem dit Dynamics-system og dine samhandelspartnere.

CTA

Vil du vide mere?

Dansk smykkeproducent med konsignationslager hos Magasin og Illum integrerer  deres elektroniske dokumentflow
til Dynamics 365 Business Central 

DOWNLOAD CASE

 

Download TrueCommerces webinar, og hør mere om mulighederne med EDI-integration til Dynamics 365 Business Central

GRATIS WEBINAR