EDIFACT

ERP Integrations Mockup-30
Q1_24_Blog_Images_IBM Sterling

Hvad er EDIFACT? 

EDIFACT står for ”Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport”, og det er en specifik standard for dataformatering, der anvendes inden for EDI. Det er en international standard, der anvendes bredt i hele Europa. 

EDIFACT består af en række regler, der standardiserer udvekslingen af elektroniske forretningsdokumenter på tværs af både forskellige lande og brancher. Nogle af de mest almindelige eksempler på beskeder er fakturaer og indkøbsordrer.

Transaktioner, der udføres gennem EDI, kaldes for EDI-transaktionskoder. Disse koder svarer til en bestemt type elektronisk forretningsdokument, såsom en faktura eller en indkøbsordre. Disse EDI-beskeder kan udveksles med forskellige samhandelspartnere som leverandører, distributører eller detailhandlere samt andre tredjeparter. 

EDI gør det muligt for virksomheder at udveksle standardiserede forretningsbeskeder med hinanden. Det er ensartetheden inden for EDI-standarder, der gør det muligt for EDI-systemet at tolke data fra afsenderen korrekt. For eksempel svarer bestemte elementer i EDI-beskeden til afsenderens virksomhedsnavn, fakturanummeret, produktets SKU-numre osv. 

Hvordan kan TrueCommerce hjælpe? 

En EDI-løsning fra TrueCommerce giver mulighed for nemt og sikkert at sende og modtage data i EDIFACT-formatet. Selvom der er udviklet en lang række standarder, er der mange virksomheder, som har deres egne systemer, der ikke nødvendigvis passer direkte til disse standarder. Derfor er det nødvendigt at foretage en mapning af disse data.  

En vigtig del af EDI-processen er at foretage denne mapning eller at oversætte data fra dit interne systemformat til det standardiserede EDIFACT-format og omvendt. Dermed hjælper vi med at konvertere de dataelementer, felter og strukturer, der kommer fra dit fx ERP-system til at stemme overens med eksempelvis EDIFACT-standarderne.

ERP Integrations Mockup-29

Hos TrueCommerce laver vi en integration mellem dit ERP-system og vores EDI-platform. Denne integration kan enten ske gennem vores adapter eller være filbaseret. Læs mere om vores EDI-integration til ERP her. Dermed automatiseres processen for at udveksle forretningsdokumenter som ordrer, fakturaer, leveringsnoter osv. mellem dig og dine samhandelspartnere ved hjælp af EDIFACT-standarderne. 

Konvertering til mange forskellige standarder 

Der findes en lang række forskellige EDI-formater, og EDIFACT er blot én af disse. I Nordamerika bruger man primært ANSI X12, og i Storbritannien bruger man TRADACOMS. Der findes også flere forskellige XML-baserede standarder samt en række industrispecifikke standarder. Har du kunder og samhandelspartnere, der gerne vil modtage i overensstemmelse med forskellige standarder, øger dette kompleksiteten. Med vores EDI-løsning kan vi konvertere til disse forskellige standarder, så du fortsat kan handle med dine kunder og leverandører uanset format. 

EDIFACT-transaktionskoder 

Hvad er EANCOM? 

EANCOM er et underelement af EDIFACT-standarden og er udviklet i 1987. EANCOM er en anerkendt branchestandard udviklet til detailbranchen. Nu om dage bliver EANCOM vedligeholdt af GS1 og selvom den blev udviklet til detailbranchen, bliver den i dag også brugt af blandt andet sundheds- og byggesektoren.

Oversigt: EDIFACT vs. ANSI X12

Indkøbsordre Purchase Order message ORDERS 850
Ændring af en indkøbsordre Purchase Order Change message ORDCHG 860
Ordrebekræftelse Purchase Order Response message ORDRSP 855
Leveringsprognose Delivery Forecast DELFOR 830
Afsendelsesadvis Despatch Advice DESADV 856
Faktura Invoice INVOIC 810
Salgsrapport Sales Data Report SLSRPT 852
Salgsprognose Sales Forecast Report SLSFCT 830
Lagerrapport Inventory Report INVRPT 846
Kreditnota Credit Advice CREADV 812
Modtagelsesadvis Receiving Advice RECADV 861
Priskatalog Price Catalogue PRICAT 832
Funktionel bekræftelse Functional Acknowledgement CONTRL 997
Betalingsmeddelelse Remittance Advice REMADV 820
Produktdata Product Data PRODAT 852
Anmodning om tilbud Request for Quotation REQOTE 840
Kvittering for modtagelse Receiving Advice RECADV 861