EDIFACT

ERP Integrations Mockup-30
Q1_24_Blog_Images_IBM Sterling

Vad är EDIFACT? 

EDIFACT står för "Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport", och det är en specifik standard för dataformatering som används inom EDI. Det är en internationell standard som används brett över hela Europa.

EDIFACT består av en uppsättning regler som standardiserar utbytet av elektroniska affärsdokument både över olika länder och branscher. Några av de vanligaste exemplen på meddelanden inkluderar fakturor och inköpsorder.

Transaktioner som genomförs via EDI kallas för EDI-transaktionskoder. Dessa koder motsvarar en specifik typ av elektronisk affärsdokument, såsom en faktura eller en inköpsorder. Dessa EDI-meddelanden kan utbytas med olika affärspartners som leverantörer, distributörer eller återförsäljare samt andra tredjeparter.

EDI möjliggör för företag att utbyta standardiserade affärsmeddelanden med varandra. Det är enhetligheten inom EDI-standardsystemet som gör att EDI-systemet kan tolka data från avsändaren korrekt. Till exempel motsvarar specifika element i EDI-meddelandet avsändarens företagsnamn, fakturanummer, produktens SKU-nummer osv.

Hur kan TrueCommerce hjälpa? 

En EDI-lösning från TrueCommerce möjliggör enkel och säker överföring av data i EDIFACT-formatet. Trots att det har utvecklats många standarder har många företag sina egna system som inte nödvändigtvis passar direkt in i dessa standarder. Därför är det nödvändigt att utföra en kartläggning av dessa data.

En viktig del av EDI-processen är att genomföra denna kartläggning eller att översätta data från ditt interna systemformat till det standardiserade EDIFACT-formatet och vice versa. På så sätt hjälper vi till att konvertera de dataelement, fält och strukturer som kommer från ditt t.ex. ERP-system för att överensstämma med exempelvis EDIFACT-standarderna.

ERP Integrations Mockup-29

På TrueCommerce skapar vi en integration mellan ditt ERP-system och vår EDI-plattform. Denna integration kan antingen göras genom vår adapter eller vara filbaserad. Läs mer om vår EDI-integration med ERP här. På så sätt automatiseras processen för att utbyta affärsdokument som order, fakturor, leveransnotor osv. mellan dig och dina handelspartners med hjälp av EDIFACT-standarderna.

Konvertering till många olika standarder

Det finns många olika EDI-format, och EDIFACT är bara ett av dem. I Nordamerika används främst ANSI X12, och i Storbritannien används TRADACOMS. Det finns också flera olika XML-baserade standarder samt ett antal branschspecifika standarder. Om du har kunder och handelspartners som vill ta emot enligt olika standarder ökar komplexiteten. Med vår EDI-lösning kan vi konvertera till dessa olika standarder så att du fortsatt kan handla med dina kunder och leverantörer oavsett format.

EDIFACT-format

Vad är EANCOM? 

EANCOM är ett underelement av EDIFACT-standarden och utvecklades 1987. EANCOM är en erkänd branschstandard som skapades för detaljhandeln. Numera underhålls EANCOM av GS1 och trots att den ursprungligen utvecklades för detaljhandeln används den idag även inom bland annat hälso- och byggsektorn.

Översikt: EDIFACT vs. ANSI X12

Inköpsorder Purchase Order message ORDERS 850
Ändring av en inköpsorder Purchase Order Change message ORDCHG 860
Orderbekräftelse Purchase Order Response message ORDRSP 855
Leveransprognos Delivery Forecast DELFOR 830
Sändningsavi Despatch Advice DESADV 856
Faktura Invoice INVOIC 810
Försäljningsrapport Sales Data Report SLSRPT 852
Försäljningsprognos Sales Forecast Report SLSFCT 830
Lagerrapport Inventory Report INVRPT 846
Kreditnota Credit Advice CREADV 812
Mottagningsavi Receiving Advice RECADV 861
Priskatalog Price Catalogue PRICAT 832
Funktionell bekräftelse Functional Acknowledgement CONTRL 997
Betalningsmeddelande Remittance Advice REMADV 820
Produktdata Product Data PRODAT 852
Förfrågan om offert Request for Quotation REQOTE 840
Mottagningskvitto Receiving Advice RECADV 861