Whitepaper: What Is VAT in the Digital Age (ViDA) and How Does it Impact My Business?

GettyImages-137087669

Fra det øjeblik, hvor den Europæiske Kommission annoncerede sit forslag om lovgivningsmæssige ændringer i forhold til initiativet ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA), er der kommet mange spørgsmål fra virksomheder, der gerne vil vide mere om forslaget og hvilke konsekvenser det vil have for deres virksomhedsaktiviteter på både kort og lang sigt.

‘VAT in the Digital Age’ (ViDA) er en betegnelse, der refererer til en række initiativer og ændringer i forhold til moms (VAT på engelsk) i den digitale tidsalder. Dette initiativ har til formål at modernisere momslovgivningen.

Der foregår meget svindel i forbindelse med momsinddrivelse og beskatning.

ViDA-initiativerne kan variere fra land til land og fra område til område, men fælles for dem alle er ønsket om at opdatere momsreglerne, øge gennemsigtigheden og effektiviteten i momsinddrivelsen samt sikre, at digitale tjenester og transaktioner beskattes korrekt.

Det er vigtigt at bemærke, at detaljerne og omfanget af ViDA-initiativerne kan ændre sig over tid, da de er afhængige af politiske beslutninger og udviklingen inden for digital økonomi og teknologi.

I dette whitepaper vil vi gennemgå årsagerne bag ViDA og den potentielle påvirkning for din virksomhed, baseret på observationer fra flere branchekendere og kilder.