Whitepaper: What Is VAT in the Digital Age (ViDA) and How Does it Impact My Business?

GettyImages-137087669

Från den stund då Europeiska kommissionen tillkännagav sitt förslag om lagändringar avseende initiativet ’Moms i den digitala tidsåldern’ (ViDA), har det kommit många frågor från företag som vill veta mer om förslaget och vilka konsekvenser det kommer att ha för deras verksamhetsaktiviteter på både kort och lång sikt.

I detta whitepaper kommer vi att gå igenom orsakerna bakom ViDA och den potentiella påverkan för ditt företag, baserat på observationer från flera branschexperter och källor.

vitboken är på engelska