Branschexpertis

Så kommer du igång

Boka ett möte utan förpliktelser med TrueCommerce för att diskutera dina möjligheter

Kontakta oss

Branschexpertis

Stärkt handel mellan kunder och leverantörer

TrueCommerce är bland Nordeuropas ledande leverantörer av lösningar inom elektronisk handel för detalj- och tillverkningsföretag samt grossister. Vi rationaliserar flödet av fakturor, ordrar och andra företagsdokument mellan kunder och leverantörer.

Grossister (wholesale) – Stärkt handel och effektivt varuflöde

Som grossist är du länken mellan tillverkaren och slutkunden. Du förmedlar dagligen handel och leveranser tvärs över olika branscher och typer av företag. Kanske är du själv tillverkare och därför hela tiden uppmärksam på att utöka din försäljning till de nya kanalerna som är på frammarsch på marknaden.

TrueCommerce har hjälpt hundratals grossister att stärka sin handel, minska omkostnader och ta bort kostnadshöjande led samt att få effektivare varuflöden.

Läs mer om EDI för grossister

Tillverkningsföretag – starkare kundrelationer och ökad försäljning

För tillverkningsföretag är ett effektivt samarbete och glada kunder helt avgörande. Varje försening eller liknande fel kan resultera i negativ påverkan på resultatet för både tillverkningsföretaget och deras kunder.

Ett tillverkningsföretag måste konstant ha örat mot rälsen och känna till de nya säljkanalerna som hela tiden dyker upp på marknaden. Tillverkningsföretag som vet vad kunderna vill ha, klarar av att agera proaktivt och ligga steget före konkurrenterna.

Läs mer om EDI för tillverkningsföretag

Detaljhandelsföretag – minskade kostnader och ökad effektivitet

På den utmanande marknaden vi ser idag, strävar detaljhandelsföretag ständigt efter att förbättra sin försäljning, täckningsgrad och intjäning, samtidigt som de vill leverera den bästa möjliga kundservicen och hålla uppe kundlojaliteten.

Många handlar tvärs över stora högt belastade nätverk med nätverksbutiker, som var och en kan medföra stora utmaningar vad gäller lagerstyrning, orderhantering och logistik.

Läs mer om EDI för detaljhandelsföretag