Velkommen til TrueCommerces ServiceDesk

We are proud to set ourselves apart from other support teams. We take personal pride in supporting you, both through our interactions and the tools we provide you with. Learn more about who we are and how we help you do business in every direction in this introduction to TrueCommerce support.

Om ServiceDesk

ServiceDesk är "Single Point of Support" för alla kunder i drift och har en bred teknisk kunskap. ServiceDesk löser därmed 95% av alla supportärenden och säkerställer att övriga ärenden hanteras av en annan relevant avdelning.

Pågående leveranser supporteras inte av ServiceDesk, utan av konsultavdelningen. Vänligen kontakta din konsult för hjälp.

Kontakta ServiceDesk och logga in på Customer Center

Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller genom att skapa ett ärende via vår supportsportal Customer Center Europe.
Tel: +45 45 82 17 77
E-post: [email protected]
Customer Center: https://customercenter.truecommerce.dk
Supportärenden som registreras utanför normal arbetsdag och som kunden bedömer inte kan vänta till nästkommande arbetsdag måste alltid följas upp med ett telefonsamtal.
Om du är kund kan du logga in på Customer Center här.

Öppettider

ServiceDesken erbjuder support dygnet runt, året runt enligt ditt serviceavtal. Generell ärendehantering kommer att ske inom följande tidsramar:

Måndag-torsdag: 08:00 till 16:00
Fredag: 08:00 till 15:30

Utanför normala öppettider hänvisas våra kunder till extern support. (Se även ditt serviceavtal, SLA).
Var vänlig och ha följande information till hands:

Avtalnummer

Eventuellt supportsärendenummer om ärendet gäller en pågående fråga

 • Avsändar-/Mottagar-ID (EAN, GLN, CVR, organisationsnummer)
 • Datum för dokumentets sändning
 • Dokument-ID (UNB-, faktura-, order-nummer)
 • En kort beskrivning av problemet

TrueCommerce tillhandahåller support enligt varje individuellt avtal, inklusive spårning av försändelser, rapportering av fel i filer, driftsvarningar och mer.

Businesswoman using laptop in office

Eskalationskontakter

Chef, Support och Managed Service
Kitt Hauerberg Terp
[email protected]
+45 5315 2809

Kundsupportchef, Storbritannien & Irland - Global Support
Matthew Best
[email protected]
+44 (0)345 643 6600 (opt.6) ext 6134

Drift

ServiceDesken meddelar automatiskt de kontaktpersoner som finns registrerade i vårt driftvarningssystem.

Om du önskar att anmäla dig, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med följande information:

 • Företagsnamn:
 • Kontaktperson:
 • Telefonnummer:
 • E-postadress till kontaktperson:
 • Mobilnummer:
 • Avtalsnummer:
 • Varning via e-post eller SMS?

Observera att det är kundens ansvar att informera ServiceDesken om eventuella ändringar i kontaktinformation för driftsrelaterade frågor.

TrueCommerce förbehåller sig rätten att genomföra underhållsfönster den tredje onsdagen varje månad mellan kl. 23:00 och 01:00. Vi rekommenderar att man inte använder systemet under den tiden.

Businesswoman using laptop in office