API-integrationslösning för att stödja din B2B-handel

Gör din verksamhet mer skalbar genom att elektroniskt utbyta affärsdokument via API mellan dig och dina handelspartners 

Stärk dina kundrelationer genom att koppla ditt ERP-system till dina kunders API

Du kanske redan utbyter order och fakturor med dina kunder via API, eller så vill du integrera med nya kunder. Oavsett vilket är snabb, noggrann och effektiv orderhantering och leverans samt korrekt lagerstatus nyckeln till en framgångsrik kundrelation. 

Du kanske kan nå en kunds API genom en leverantörsportal, men det finns ännu större fördelar att hämta om du kan integrera ditt ERP- eller redovisningssystem med din kunds API. 

Varför integrera ditt ERP-system med API?

API är en mjukvarukomponent som ansluter system och applikationer. API kan användas för en mängd olika ändamål, men detaljhandelsföretag och grossister använder API för att koppla sina ERP-system, e-handelsplattformar och annan programvara. Deras leverantörer kan också få åtkomst till API:et för mer effektiv handel. 

Detaljhandelsföretag utvecklar ofta API för att effektivisera handeln med sina leverantörer - från ordermottagande till realtidsleverans och lagerstatus. Med API kan en leverantör också ansluta sig direkt till sina kunders B2B-webbutik eller digitala marknadsplatser. 

Fördelarna med en integration med API

När du behöver utbyta data mellan ditt eget system och din handelspartners system kan det snabbt bli en tidskrävande process om det görs manuellt. Samtidigt ökar risken för fler fel, vilket kan leda till längre väntetider. 

Genom att integrera med din handelspartners API-system kan du automatisera utbytet av dokument och undvika manuell datainmatning. 

Andra fördelar med en API-integration: 

Mer exakta data

Genom automatiserad datautbyte uppnår du högre datakvalitet eftersom du undviker de fel som vanligtvis uppstår vid manuell datainmatning.

Stärkta kundrelationer

Med API kan du erbjuda dina kunder snabbare leveranstid och bättre översikt över lagerstatus. 

Minskade kostnader

Genom en API-integration minskar du kostnaderna. Du kan hantera fler order och samtidigt frigöra tid för dina anställda att fokusera på andra uppgifter. 

Snabbare orderprocess

API gör det möjligt för dig att ta emot, hantera och leverera dina order snabbare och mer exakt.

TrueCommerce API-integration

TrueCommerce kan erbjuda en direkt API-integration mellan ditt ERP-system och några av världens ledande online-marknadsplatser, inklusive Amazon. Med denna direkta anslutning kan du snabbt och effektivt ta emot och hantera order. 

En enda anslutning mellan ditt ERP-system och TrueCommerces globala handelsnätverk ger dig tillgång till otaliga kunder, B2B-webbutiker och online-marknadsplatser. 

Hur fungerar en API-integration? 

Med vår integration får du en enda åtkomstpunkt som ansluter ditt ERP-system till dina handelspartners och tredjepartslogistikleverantörer (3PL) som använder API:er.

De viktigaste funktionerna i en API-integration

En molnbaserad integration som kan skalas i takt med dina kunders ökande efterfrågan. Du kan också hantera dina API:er var som helst och när som helst.
Automatiserad inventariematautomation ger dina kunder uppdaterade lagerbestånd som de kan använda på sina webbutiker och dropshipping-plattformar.
Utbyte av kritiska affärsdokument som order, fakturor, följesedlar, etc. i realtid.
Övervakning och larm kan konfigureras för att meddela dig vid fel i dina dokument.
Direkt API-integration ger dig full översikt över dina order och hjälper dig att uppnå en mer effektiv försörjningskedja.