Microsoft Dynamics (Microsoft Gold Certified)

TrueCommerces EDI-lösning kan enkelt integreras med ditt Microsoft Dynamics ERP-system. EDI-lösningen automatiserar dokumentutbytet mellan ditt företag och dina handelspartners. Data i dokumenten konverteras till ett format som kan integreras med både ditt ERP-system och dina handelspartners ERP-system.

Du får snabb dokumentutbyte, exakta data och en kontinuerlig översikt över din verksamhet.

TrueCommerces kärnverksamhet är EDI. Vi är en Microsoft Gold Partner och är den enda EDI-leverantören i Norden som har utvecklat en EDI-integrationsmodul speciellt för varje Microsoft Dynamics-system.

Vi erbjuder EDI-lösningar för:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)

• Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (FO)

• Microsoft Dynamics NAV

• Microsoft Dynamics AX