EDI-integration till många olika system 

TC_site_solutions_updates_prelaunch_Column 412.1

EDI öppnar upp för en mängd spännande möjligheter när det gäller integration med alla vanliga ERP-system.

När du integrerar EDI med ditt ERP-system kan du enkelt anpassa dina EDI-format för att uppfylla dina handelspartners krav. Samtidigt automatiserar du viktiga processer i din leveranskedja och minskar behovet av manuell inmatning.

TrueCommerce integrerar med alla vanliga ERP-system. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa till att integrera med just det ERP-system du använder.

Vad är en EDI-integration till ERP?

Genom att integrera din EDI med ditt ERP-system kan du optimera din dokumentutbyte ytterligare. Det innebär att du automatiskt kan utbyta fakturor och andra affärsdokument direkt från ditt ERP-system till dina handelspartners system via TrueCommerces EDI-plattform.

Vad är EDI?

EDI står för Electronic Data Interchange och är en metod för att elektroniskt överföra affärsdokument mellan olika datorsystem. EDI möjliggör att två eller fler företag kan automatisera utbytet av dokument elektroniskt.

Vad är ERP?

ERP står för "Enterprise Resource Planning" och är en integrerad programvaruplattform som hjälper företag att styra och samordna sina kärnaffärsprocesser samt samla in data från olika avdelningar.

Samspel mellan EDI och ERP

Där ditt ERP-system kan digitalisera och automatisera många affärsprocesser såsom lagerhantering, ekonomi och produktion, kan EDI göra detsamma för kommunikationen mellan dig och dina handelspartners - både kunder och leverantörer. Genom att integrera ditt ERP-system med EDI kan du automatisera och digitalisera både den interna och externa kommunikationen.

Vi på TrueCommerce samarbetar med ett brett spektrum av ERP-återförsäljare. Du kan se vilka ERP-återförsäljare vi samarbetar med här. Anledningen till att många ERP-återförsäljare har valt att samarbeta med oss är på grund av EDI:s avgörande roll i utbytet av affärsdokument med kunder, leverantörer och logistikpartners. Dessa partnerskap säkerställer en mer strömlinjeformad och automatiserad process, vilket resulterar i förbättrad effektivitet och en bättre upplevelse för våra gemensamma kunder.

Q3_23_SE_Blog_Images_8.3.23

Vem behöver EDI?

EDI används brett över olika företag och branscher. Behovet av EDI uppstår vid olika tidpunkter i företags utveckling. Vissa företag står inför krav på EDI, särskilt när de vill handla med stora detaljhandelskedjor som endast utbyter dokument med sina leverantörer via EDI. Andra företag väljer proaktivt att investera i EDI för att digitalisera sin verksamhet och optimera processerna.

Bland våra samarbetspartners kunder är behovet av EDI tydligt då kunderna ofta behöver utbyta viktig information med sina slutkunder, leverantörer och logistikpartners. EDI används främst i processer där dokument utbyts, såsom inköp, leverans, fakturering, orderbekräftelser och följesedlar. Medan vissa företag fortfarande använder PDF-filer för denna kommunikation möjliggör EDI automatisering av dessa processer, vilket bidrar till en mer effektiv och sömlös affärsverksamhet.

AdobeStock_496186087-1_0-scaled-1

Gör EDI till en del av ditt digitaliseringsprojekt

När företag vill digitalisera sina affärsprocesser spelar ERP en stor roll. ERP-system hanterar och styr interna operationer, men med EDI kan du också digitalisera utbytet av affärsdokument och data med dina handelspartners. Därför rekommenderar vi att företag implementerar eller uppgraderar sitt EDI-system samtidigt som de uppgraderar sitt ERP-system för att säkerställa en mer omfattande och integrerad förbättring av sina affärsprocesser. Företag möts ofta med krav på EDI senare, vilket gör det fördelaktigt att integrera det som en naturlig del av deras ERP-projekt. Är du intresserad av att utforska möjligheterna att integrera eller uppgradera din EDI-lösning i samband med ditt företags ERP-system? Kontakta oss.