Leverer du till den svenska dagligvaruhandeln?

Form-icon_Retail

Förstärkt handel mellan kunder och leverantörer

faq3

De många nya onlineköpkanaler som vi ser idag har gett konsumenterna mer makt. Som ett resultat av detta upplever dagligvaruhandeln en ökande konkurrens och ett ökat tryck att stärka sin försäljning, förbättra sin kundservice och säkerställa kundlojalitet.

Som leverantör till dagligvaruhandeln spelar du en avgörande roll i dina kunders verksamhet, och om du känner igen dina kunders ökade krav på snabb och korrekt leverans kommer du säkert att finna denna sida intressant.

Våra rekommendationer till dig

Elektronisk Dokumentutbyte (EDI)

Om du är leverantör finns det stora fördelar med att elektroniskt utbyta dokument med dina kunder.

Med elektroniskt dokumentutbyte (EDI) kan du enkelt, snabbt och säkert utbyta dokument med dina handelspartners - oavsett format.

Inspirerande material för dig

Vi har samlat några texter som är särskilt relevanta för dig som leverantör till dagligvaruhandeln.

Läs bland annat om hur KiMs och Royal Greenland har stärkt sitt samarbete och få tillgång till en rapport där 300 europeiska detalj- och tillverkningsföretag delar med sig av sina erfarenheter, behov och utmaningar på dagens marknad.

Är du grossist?

Stärk ditt samarbete och uppnå en effektiv varuförsörjning

Som grossist fungerar du som en länk mellan producenten och din kund och hanterar dagliga affärstransaktioner och leveranser från olika producenter till ditt nätverk av kunder. Kanske är du själv producent och därför ständigt medveten om att utöka din försäljning till de nya kanaler som blir allt vanligare på marknaden.

Med TrueCommerce EDI digitaliseras ditt utbyte av order, fakturor och andra affärsdokument mellan dig, dina leverantörer och dina kunder. Du kan integrera din EDI med ditt affärssystem för en mer effektiv varuförsörjning.

TrueCommerce erbjuder även lösningar som VMI, vilket säkerställer att du alltid har en uppdaterad produktkatalog och fullständig översikt över ditt lager. Vi erbjuder också en B2B-webbshop om du vill utöka din försäljning online.

TrueCommerce säkerställer en snabbare process utan manuella moment, med färre fel och minskade kostnader. Du uppnår en snabbare och mer exakt orderhantering och leverans, vilket i sin tur ökar kundnöjdheten och stärker din lönsamhet.

faq3

Är du ett tillverkningsföretag?

faq3

Uppnå starkare kundrelationer och ökad försäljning

För tillverkningsföretag är ett effektivt samarbete och nöjda kunder avgörande. Varje försening eller liknande fel kan leda till negativa resultat både för tillverkningsföretaget och deras kunder.

Ett tillverkningsföretag bör ständigt vara medvetet om de nya försäljningskanaler som ständigt dyker upp på marknaden. Tillverkningsföretag som vet vad kunderna vill ha kan agera proaktivt och vara ett steg före konkurrenterna.

Dagens detaljkunder har högre krav än någonsin tidigare - på kvalitet, produktportfölj och priser. Allt fler tillverkningsföretag väljer TrueCommerce eftersom vi kan optimera deras samarbete med befintliga kunder genom digitalisering (EDI) och ERP-integration samt expandera deras försäljning på olika försäljningskanaler.

Dessutom säkerställer lösningar som VMI att du har en alltid uppdaterad produktkatalog och fullständig översikt över ditt lager.