FAQs

Med EDI stärker du samarbetet med dina handelspartners samtidigt som du sparar tid och resurser i vardagen och minimerar fel i administrativa processer. EDI – elektronisk dokumentutbyte EDI står för Electronic Data Interchange och är en metod för elektronisk överföring av affärsdokument mellan olika datorsystem. EDI gör det möjligt för två eller flera företag att…
Läs mer
Med Vendor Managed Inventory (VMI) kan leverantörer hantera beställningar från sina handelspartners samtidigt som de har kontroll över sina kunders lagerhållning. Denna form av lagerstyrning och orderhantering kallas även för leverantörsstyrd lagerhållning och gör det möjligt för leverantörer att spela en mer aktiv roll i optimeringen av försörjningskedjan. En VMI-lösning kombinerar data från både kundens…
Läs mer
Ett Value Added Network (VAN) är ett säkert och slutet nätverk som fungerar som en länk för EDI-kommunikationen mellan handelspartners och andra VAN. VAN erbjuder olika tjänster, inklusive validering av meddelanden, revisionsloggning och aviseringar.
Läs mer
Tradacoms är en EDI-standard som introducerades 1982 och är en föregångare till EDIFACT. Standarden underhölls och utökades av GS1 i Storbritannien. Tradacoms är fortfarande en använd EDI-standard och används av många, särskilt inom detaljhandeln. Tradacoms är en EDI-standard som introducerades 1982 och är en föregångare till EDIFACT. Standarden underhölls och utökades av GS1 i Storbritannien.…
Läs mer
Upptäck värdet av att ha tillgång till en av Europas största handelsnätverk, PEPPOL. Den ökande handeln över hela Europa har lett till behovet av att minska kostnader och tidsåtgång genom digitalisering av dokumentutbytet, som fakturor och beställningar. Varje land har sina nationella standarder och regelverk för utbyte av digitala dokument, och PEPPOL förbinder dessa nationella…
Läs mer
En EDI-postlåda är en unik mapp på din dator som kan identifieras från andra anslutna postlådor och VAN (Value Added Networks). I EDI-postlådan samlas och lagras EDI-meddelanden så att de kan hämtas av återförsäljaren eller leverantören. Återförsäljaren eller leverantören kan sedan få tillgång till denna information via en EDI-omvandlingsenhet, som kan installeras antingen lokalt eller…
Läs mer
En EDI-hubb är vanligtvis en organisation som köper många produkter och tjänster genom att skicka en elektronisk order till leverantören och sedan ta emot en elektronisk faktura som svar. En EDI-hubb fungerar också som navet för ett antal samarbetspartners och leverantörer.
Läs mer
Elektronisk fakturahantering, det vill säga möjligheten att skicka och ta emot elektroniska fakturor, är av avgörande betydelse för dagens elektroniska handel. En säker, enkel och snabb utbyte av elektroniska fakturor är grunden för ett gott och effektivt samarbete med dina leverantörer och samhandelspartners. Med elektronisk fakturahantering slipper du fysiska fakturor, PDF-filer och manuell tidskrävande inmatning.…
Läs mer
EDI-integration är utbytet av affärsdokument, inklusive order, fakturor, kreditnotor och ASN (Advanced Shipping Notices), som sker elektroniskt mellan ditt egna EDI-system och dina back-office-konton, lagerhanteringssystem eller ERP-system. EDI-integration eliminerar behovet av manuell omregistrering av information. Det finns generellt tre olika typer av integration: Textbaserad CSV-fil Tvåväg
Läs mer
EDIFACT är en förkortning för Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport och har utvecklats av FN. EDIFACT-standarden innehåller ett internationellt meddelandestandardformat, kartläggningar och riktlinjer för EDI-kommunikation över länder och branscher. EDIFACT innehåller ett antal standardmeddelanden. Den minsta delen av ett EDI-meddelande kallas dataelement. För närvarande finns det cirka 600 dataelement, inklusive datum och…
Läs mer
EDI via XML, som bygger på den öppna standarden XML, skiljer sig avsevärt från andra EDI-baserade standarder. XML består av data som möjliggör användningen av taggar istället för den fördefinierade dataplacering som både EDIFACT och X12-standarderna använder. Användningen av XML resulterar i mycket större filstorlekar än andra meddelandetyper. Trots meddelandets storlek gör taggarna i koden…
Läs mer
En EDI Managed Service är en ultimat tjänst för företag som vill outsourca sin EDI genom att låta en EDI-leverantör hantera all deras EDI-kommunikation. Lösningen ger uppenbara fördelar för företag som inte har den IT-infrastruktur som krävs för att hantera och underhålla sin egen EDI-lösning. Denna lösning eliminerar behovet för kunden att investera i kompetenser,…
Läs mer