Integrerade lösningar för möbelbranschen

Integration med alla vanliga ERP-system

Form-icon_Furniture
rc-willey-home-furnishings-logo-vector
cali_logo
_

Uppnå full transparens i din försörjningskedja med en EDI-lösning för möbelbranschen

faq3

Tillverkare och återförsäljare på dagens marknad upplever ett ökande behov av att effektivisera och automatisera sina handelsprocesser, inklusive att få full överblick över sin försörjningskedja, skapa effektiviseringar och säkerställa leverans i rätt tid - och möbelbranschen är inget undantag.

TrueCommerce har i årtionden stöttat verksamheten hos några av de största varumärkena inom möbel- och designindustrin.

TrueCommerce erbjuder en hanterad EDI-tjänst som automatiserar utbytet av order, orderbekräftelser, fraktsedlar, transportdokument och fakturor mellan möbelåterförsäljare och deras leverantörer. Kärnan i vår hanterade EDI-tjänst är en EDI-plattform som kan hantera enorma mängder data och koppla dig elektroniskt till ett nätverk med över 500 000 potentiella handelspartners.

Elektronisk dokumentutbyte (EDI)

Utbyt viktiga EDI-dokument som inköpsorder, orderbekräftelser, ASN:er (Advance Shipping Notice) och fakturor med återförsäljare, leverantörer och tredjepartslogistikföretag. En överensstämmande orderhantering underlättar samarbetet med ledande återförsäljare, samtidigt som integrerad data säkerställer korrekthet i hela din försörjningskedja.

Dropshipping

TrueCommerces dropshipping-lösning möjliggör för ditt företag att utbyta affärsdokument med befintliga kunder samtidigt som du snabbt och enkelt ansluts elektroniskt till nya handelspartners. Dropshipping har blivit populärt de senaste åren och är särskilt relevant för dig som vill ha ett brett sortiment i din webbutik utan att behöva lagerhålla produkterna själv. Dropshipping är en bra affärsmodell om du har produkter i ditt sortiment som inte säljer bra men som du ändå vill kunna erbjuda dina kunder.

Leverantörsaktivering

Många företag handlar endast elektroniskt med sina viktigaste leverantörer och är därför fortfarande beroende av dyra och tidskrävande manuella processer.

Med TrueCommerces EDI-lösning kan du handla elektroniskt med alla dina leverantörer och stärka ert samarbete.
TrueCommerce erbjuder en samlad aktivering av alla dina partners - lämna över det till oss och vi tar hand om alla faser av leverantörsaktiveringen.

B2B e-handel

Genom flera års samarbete med olika grossister, tillverkare och detaljhandelsföretag har vi utvecklat en B2B-webbshop med över 300 funktioner som säkerställer att du kan ge dina kunder den bästa köpupplevelsen även i de mest komplexa B2B-scenarierna.

Elektronisk fakturering och momsrapportering

Skattemyndigheterna över hela världen fortsätter att skärpa kraven på övervakning och kontroll av fakturautbytet mellan företag.
Effektiv och exakt elektronisk fakturering som uppfyller lokalmyndigheternas krav är särskilt relevant för multinationella företag med många globala avdelningar.
Om ditt företag har avdelningar i många olika länder, särskilt inom Europa, är det nu dags att tänka på hur du kan automatisera, centralisera och effektivisera processerna för att uppfylla myndigheternas krav på momsrapportering.