Vendor Managed Inventory (VMI)

Så kommer du igång

Boka ett möte utan förpliktelser med TrueCommerce för att diskutera dina möjligheter

Kontakta oss

Vendor Managed Inventory (VMI)

Vad är Vendor Managed Inventory (VMI)?

VMI är ett automatiskt samarbete mellan kund och leverantör, som säkerställer en mer precis lagerstyrning och orderbehandling.

Med VMI kan leverantörer behandla ordrar från deras handelspartner, samtidigt som de ligger i framkant med deras kunders lagerhållning. Denna form av lagerstyrning och orderbehandling kallas även leverantörsstyrt lager, eftersom det är leverantörerna som spelar en mer aktiv roll i att fylla på kundens lager.

Fördelarna är många:

  • Leverantörerna sparar pengar genom att skicka den korrekta mängden och typen av varor till sina kunder
  • Kunderna drar nytta av att ha rätt varor på lager utan att de behöver överfylla lagret.
  • En ökad omsättningshastighet innebär färre returvaror för leverantören.
  • Leverantörerna använder mindre tid för att behandla ordrar och kunderna upplever en stabil lagerhållning
  • En VMI-lösning kombinerar dessutom data från både kundens och leverantörens system, vilket säkerställer mer precisa ordrar och minskar behovet för ändringar

Hur fungerar VMI?

TrueCommerce tar emot data från en distributör, förhandlare eller slutanvändare i form av en rapport som kallas Product Activity Report. Rapporten innehåller uppgifter om bland annat försäljning, varuförsändelser och lagerstatus (på lager, beställt, på väg).

  1. TrueCommerce VMI-plattform kontrollerar uppgifterna och skickar en rekommendation om påfyllning av lagret
  2. Leverantören granskar rekommendationen
  3. Leverantören skapar därefter en inköpsorder och skickar den till relevant kund (distributör, återförsäljare eller slutkund)
  4. När kunden har godkänt inköpsordern, skickas varan