Vad är PEPPOL?

När du köper en lösning från TrueCommerce får du samtidigt tillgång till ett av Europas största nätverk av handelspartners, inklusive PEPPOL-nätverket.

PEPPOL är en gemensam europeisk standard och infrastruktur för digital dokumentutbyte i Europa, vilket möjliggör handel i hela Europa på ett enhetligt sätt.

PEPPOL förbinder olika nätverk via så kallade ”Access Points”. Dokumenten utbyts mellan Access Points i PEPPOLs infrastruktur, medan förbindelsen mellan varje Access Point och varje aktör förblir oförändrad. Det innebär att du som kund hos TrueCommerce enkelt kan utöka din befintliga lösning för att få åtkomst till PEPPOL.

TrueCommerces PEPPOL-lösning

PEPPOL sammanbinder affärsnätverk via Access Points. TrueCommerce är en PEPPOL Access Point, vilket innebär att du som kund hos TrueCommerce enkelt kan utöka din befintliga lösning för att få tillgång till PEPPOL.

Redan idag ger TrueCommerce dig tillgång till ett av Europas största nätverk av lösningstjänsteleverantörer inom elektronisk handel med åtkomst till över 300 000 handelspartners. PEPPOL öppnar dörren till ännu fler.

5 snabba om PEPPOL

Vi har samlat de fem viktigaste sakerna med PEPPOL, så att du kan få en bra överblick över vad PEPPOL är och hur du snabbt kommer igång med att skicka elektroniska dokument via PEPPOLS infrastruktur.

1. Vad är PEPPOL och hur funkar det?

PEPPOL är en organisation som har som syfte att skapa en gemensam, säker och standardiserad infrastruktur för utbyte av digitala företagsdokument i Europa för både offentliga och privata företag. PEPPOL används i fler och fler länder som den föredragna infrastrukturen genom att skicka och ta emot dokument – i synnerhet fakturor.

I EU har det antagits ett direktiv som ställer krav på att använda specifika format för dokumentutbyte i hela Europa. För att säkerställa att dessa formatkrav uppfylls förenklar PEPPOL dokumentutbytet genom att hjälpa till att säkerställa att alla företag som är uppkopplade till en PEPPOL Access Point, kan uppfylla de EU- och landsspecifika kraven som finns på dokumenten.

2. Vilka länder är med i PEPPOL-nätverket?

Det är generellt en stor anslutning till PEPPOL och även om PEPPOL ursprungligen startade som ett europeiskt projekt, har infrastrukturnätverket spridit sig till länder som Singapore, New Zealand, Australien och Japan.

Idag finns fler än 600 000 företag registrerade i PEPPOL-nätverket, och de dokument som skickas och tas emot mest, är elektroniska fakturor – utan dokument som ordrar, orderbekräftelser, packsedlar och kataloger har också ökande intresse.

3. PEPPOL Access Point – vad är det?

För att kunna skicka elektroniska dokument via PEPPOL-nätverkat krävs det att ditt företag är uppkopplat till en Access Point, som har åtkomst till att skicka och ta emot via PEPPOLS infrastruktur. Det finns idag flera hundra godkända PEPPOL Access Points. Och TrueCommerce är ett av dem.

TrueCommerce är en PEPPOL Access Point, vilket innebär att vi är bland de företag som kopplar ihop affärsnätverket och kan i det sammanhanget hjälpa våra kunder att skicka och ta emot affärsdokument genom PEPPOL-nätverket.

Peppol_map.png

4. PEPPOL Authorities – vilka är de, och vad gör de?

En PEPPOL-myndigheter är en offentlig instans som ingår i PEPPOL-nätverket.

I Danmark är den officiella PEPPOL-myndigheten Erhvervsstyrelsen. Deras primära syfte är att godkänna nya PEPPOL Access Points. Det innebär att man som företag i Danmark ska ansöka och godkännas av Erhvervsstyrelsen, om man vill vara en PEPPOL Access Point.

Det finns idag 17 PEPPOL-myndigheter i världen.

5. Hur kan jag skicka elektroniska dokument via PEPPOL-infrastrukturen?

Om du vill skicka och ta emot dokument, t.ex. elektroniska fakturor genom PEPPOL-nätverket, ska du göra ett avtal med en PEPPOL Access Point, t.ex. TrueCommerce.

  • Därefter går du in på www.peppol.org, där du skapar en profil väljer en mottagare om din faktura
  • fyller i uppgifterna till fakturan
  • skickar iväg fakturan.

PEPPOL_Image_Flow.JPG

Har du redan en EDI-lösning från TrueCommerce, får du automatiskt tillgång till PEPPOL-nätverkar som är ett av Europas största. Vi blir din Access Point, så att du kan utbyta digitala dokument med dina handelspartner tvärs över Europa.

Vad är fördelarna med att använda PEPPOLS infrastruktur?

  • Du säkerställer att ditt företag uppfyller de EU- och landsspecifika krav som finns på dokumenten och de data som dokumenten minst ska bestå av.
  • Du får tillgång till ett nätverk med fler än 600 000 företag och därmed även möjliga handelspartner, som redan använder PEPPOL-nätverket.
Whitepapers

Vitbok: Vårt att veta när du handlar med kunder och leverantörer internationellt

Oavsett om du handlar med kunder och/eller leverantörer i Europa och resten av världen, eller om du vill utvidga din…
Läs mer