EDI-integration till ERP

Effektiv och automatiserad dokumentutbyte direkt från ditt ERP-system till dina handelspartners system

Om du redan använder EDI känner du redan till fördelarna med effektiv och automatiserad utbyte av affärsdokument mellan dig och dina handelspartners.

Med EDI-integration till ditt ERP-system kan du optimera ditt dokumentutbyte ytterligare genom att integrera din EDI med ditt ERP-system, så att du kan utbyta dokument direkt från ditt ERP-system till dina handelspartners system via TrueCommerces EDI-plattform.

TrueCommerce EDI-lösning kan enkelt integreras med alla vanliga ERP-system, och vi har utvecklat en integrationsmodul specifikt för Microsoft Dynamics (AX, NAV, 365 BC och 365 FO) och SAP Business One.

Med EDI-integration till ERP slipper du kostnaderna, arbetsbelastningen och felrisken som följer med manuell datainmatning i ditt system, eftersom allt sker automatiskt. Din order- och fakturautbyte blir effektivt, dina data blir mer precisa och du stärker ditt samarbete med de kunder och/eller leverantörer du utbyter dokument med.

TC SE_Vitbok_Vad är det för skillnad mellan 3PL, dropshipping och konsignat

TrueCommerce erbjuder en integrationsmodul som är speciellt utvecklad för Microsoft Dynamics och SAP Business One