Handel med leverantörer 

Varför aktivera dina leverantörer?

Många företag handlar endast elektroniskt med sina viktigaste leverantörer. De är därför fortfarande beroende av dyra och tidskrävande manuella processer.  

Med TrueCommerces EDI-lösning kan du handla elektroniskt med alla dina leverantörer och därmed stärka er handel.  

TC_site_solutions_updates_prelaunch_Column-414.1-2

Leverantörsaktivering

TrueCommerce erbjuder en samlad aktivering av alla dina partners – lämna över det till oss och vi tar hand om alla faser av leverantörsaktiveringen:  

  • Insamling av krav, där du i samarbete med TrueCommerce definierar projektets mål och omfattning 
  • Kommunikation till leverantörerna, inklusive rådgivning, vägledning, förmedling av deadlines och insamling av data 
  • Själva aktiveringen, inklusive test av alla leverantörers EDI-meddelanden 
SE_SupplierEnablement_LP-01
SE_SupplierEnablement_LP-02

Varför välja TrueCommerce?

TrueCommerce är en av de ledande leverantörerna av EDI i Norden. Vår kärnverksamhet är EDI, men vi erbjuder en rad tjänster och service som kompletterar vår EDI, så att du kan få full översikt över hela din supply chain:  

Globalt handelsnätverk

Med TrueCommerce får du tillgång till vårt globala nätverk med över 92 000 handelspartners. Om du har internationella kunder kan TrueCommerce hjälpa dig att uppfylla formatkrav över olika länder. 

 

SE_SupplierEnablement_LP-03