EDI-lösning för tillverkningsföretag

Så kommer du igång

Boka ett möte utan förpliktelser med TrueCommerce för att diskutera dina möjligheter

Kontakta oss

EDI-lösning för tillverkningsföretag

TrueCommerce optimerar tillverkningsföretags handel med befintliga kunder samt utvidgar deras försäljning tvärs över många olika säljkanaler.

För tillverkningsföretag är ett effektivt samarbete och glada kunder helt avgörande

Varje försening eller liknande fel kan resultera i negativ påverkan på resultatet för både tillverkningsföretaget och deras kunder. Med TrueCommerce kan du öka kundnöjdheten och utvidga dina säljkanaler.

Ett tillverkningsföretag måste konstant ha örat mot rälsen och känna till de nya säljkanalerna som hela tiden dyker upp på marknaden. Tillverkningsföretag som vet vad kunderna vill ha, klarar av att agera proaktivt och ligga steget före konkurrenterna.

Varför väljer tillverkningsföretag TrueCommerce?

Tillverkningsföretag väljer i allt högre grad TrueCommerce eftersom vi kan optimera deras handel med befintliga kunder genom digitalisering (EDI) och ERP-integration samt utvidga sin försäljning tvärs över många olika säljkanaler.

Lösningar som VMI ser till att du alltid har en uppdaterad produktkatalog och full överblick över ditt lager.

Med TrueCommerce är det möjligt för tillverkningsföretag att handla på kors och tvärs över många olja säljkanaler, plattformar och system. Du kan utöka di försäljning till nya kanaler – både marknadsplatser online och fysiska företag – samt att få full överblick över hela din försörjningskedja, däribland lager och logistik. Alltihop på en enda plattform.

Vi kan integrera din EDI och ditt ERP-system till en B2B-webbutik, så att du kan nå ut till ännu fler potentiella kunder eller göra det enklare för befintliga kunder att lägga en order hos dig – och därefter hanteras den automatiskt.