Vad är VAN?

Ett Value Added Network (VAN) är ett säkert och slutet nätverk som fungerar som en länk för EDI-kommunikationen mellan handelspartners och andra VAN.

VAN erbjuder olika tjänster, inklusive validering av meddelanden, revisionsloggning och aviseringar.