Elektronisk fakturering i Rumänien

Romania area on the satellite B map in the stereographic projection - raw composition of raster layers with dark glowing outline

maj 3, 2024

Rumänien håller på att implementera obligatorisk B2B e-fakturering. Implementeringen har redan påbörjats, och från juli 2024 kommer företag att bötfällas om de inte följer de nya kraven. Detta är relevant för företag med verksamhet i Rumänien.

I oktober 2023 har det rumänska Finansministeriet offentliggjort ett utkast till en lag som kräver obligatorisk utfärdande och rapportering av elektroniska fakturor.

Detta ska ske genom den rumänska CTC-plattformen, RO e-Factura. Denna plattform har varit tillgänglig sedan november 2021, både för fakturahantering med B2G (Business-to-Government) och mellan B2B (Business-to-Business). Den har dock endast varit obligatorisk för elektroniska fakturor B2G.

Format och plattform:

  • Format: RO_CIUS baserat på UBL 2.1
  • Central plattform: RO e-Factura

Omfattning:

  • Inrikes B2B-fakturor
  • B2G-fakturor (redan obligatoriska)

Tidslinje för implementeringen

1 januari 2024: B2B e-rapportering blir obligatorisk för både etablerade och icke-etablerade företag. E-rapportering innebär att du skickar översiktsinformation om alla dina fakturor, men du måste fortfarande skicka den slutliga fakturan till slutmottagaren.

1 juli 2024: B2B e-fakturering genom CTC blir obligatorisk för etablerade företag, medan icke-etablerade fortfarande bara behöver göra e-rapportering. Alla B2B- och B2G-företag blir skyldiga att utbyta fakturor elektroniskt genom RO e-Factura-portalen.

Inga böter under de första tre månaderna (1 januari till 31 mars 2024). Böter kommer att påföras efter denna period.

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.