Vad är Continuous Transaction Controls (CTC)?

Om ditt företag har systerbolag i andra länder har du säkert stött på Continuous Transaction Controls, eller CTC, tidigare. Men vad är CTC?

Vad är CTC?

CTC står för Continuous Transaction Controls och handlar om att fakturor måste passera en offentlig myndighet för godkännande innan de kan skickas vidare till mottagaren. Om ett land har infört CTC krävs det att fakturor och momsrapporter skickas elektroniskt.

Vad är syftet med CTC?

CTC har införts i flera olika länder och syftar till att bekämpa momsbedrägerier. Införandet av CTC började på 2000-talet i Sydamerika och har med tiden blivit mer utbrett i resten av världen.

Momsbedrägerier är ett stort problem för många länder runt om i världen. Varje år går de miste om stora summor pengar på grund av uteblivna momsinsättningar. Därför förväntas CTC bli ännu mer utbrett både i Europa och resten av världen.

Vad innebär CTC för mitt företag?

Spridningen av CTC skapar ett stort behov bland globala företag att implementera en lösning för elektronisk fakturering som är både skalbar och kostnadseffektiv, och som uppfyller de lokala myndigheternas krav på elektroniska fakturor i alla länder där ditt företag har verksamhet.

Läs mer om elektronisk fakturering och momsrapportering.