Framtiden för e-fakturering och momsrapportering i Tyskland

Q3_23_SE_Blog_Images_19.6.23_Germany_

juni 19, 2023

I Tyskland planerar man att göra elektronisk fakturering mellan B2B-företag (business-to-business) obligatoriskt. Denna förändring är en del av den tyska regeringens planer på att digitalisera sina momsoch faktureringsprocesser.

Redan i juli 2021 blev det obligatoriskt att skicka fakturor elektroniskt B2G (business-to-government) i Tyskland. Det innebär att det är obligatoriskt för alla företag som levererar varor eller tjänster till den offentliga sektorn att skicka fakturor elektroniskt i ett specifikt format. Samtidigt krävs det också att de elektroniska fakturorna skickas genom det tyska faktureringssystemet.

Den 17 april 2023 kom finansministeriet i Tyskland dock med ett förslag om att elektronisk fakturering också ska bli obligatoriskt för B2B-transaktioner. De nya kraven diskuteras fortfarande, men som det ser ut nu kommer detta att bli en del av den tyska momsförfarandet i framtiden.

Det verkar också som att de nya reglerna för e-fakturering kommer att gälla för B2B-fakturor som skickas från ett tyskt företag till ett annat.

Elektronisk fakturering i Tyskland

I Tyskland har det varit mycket vanligt att företag väljer att skicka sina fakturor fysiskt, det vill säga i pappersformat. En av anledningarna till detta kan vara att många företag har haft svårt att förstå och anpassa sig till kraven för elektronisk fakturering. Med de nya reglerna om elektronisk fakturering kommer e-fakturor så småningom att bli det föredragna sättet att skicka och ta emot fakturor. Detta kommer också att påskyndas av myndigheternas mål att avskaffa pappersfakturor i den utsträckning det är möjligt.

Många forum diskuterar hur detta ska implementeras och fungera. Det finns fortfarande många detaljer som inte har fastställts ännu, vilket skapar stor osäkerhet kring hur detta kommer att genomföras. Det diskuteras till exempel om implementeringen ska ske i faser och i så fall hur dessa faser ska se ut. Det diskuteras också om utbytet av fakturor bara ska ske via en offentlig plattform eller om privata plattformar också ska accepteras. Som det ser ut nu kommer implementeringen att påbörjas den 1 januari 2025.

TrueCommerce är en del av EESPA där många av dessa diskussioner äger rum. Därför är vi delaktiga i dessa samtal och arbetar för att hitta de bästa lösningarna till förmån för våra kunder. Därför håller vi oss också ständigt uppdaterade om eventuella nya utvecklingar inom ämnet.

Framtiden för elektronisk fakturering i Tyskland

Det finns mycket på ritbordet i Tyskland när det gäller elektronisk fakturering och momsrapportering, och vi förväntar oss stora förändringar under de kommande åren. Särskilt när det gäller transaktioner mellan B2B-företag som är etablerade i Tyskland.

Det har dock också meddelats att som en del av de nya reglerna för elektronisk fakturering kommer Tyskland också att införa ett elektroniskt rapporteringssystem för B2B-fakturor som skickas både nationellt och över landsgränserna. Det är planerat att detta ska ske år 2028.

I de flesta länder i Europa där krav på elektronisk fakturering och momsrapportering har införts eller är på gång, gäller detta bara fakturor som utbyts inom landets gränser. Det är därför mycket spännande att Tyskland talar om att införa krav på fakturor som skickas över landsgränserna, vilket hittills bara har införts som krav i Italien. Detta kan eventuellt sprida sig till fler länder över tiden och kan vara en indikation på hur framtiden för elektronisk fakturering och momsrapportering kan se ut både i Tyskland och resten av världen.

Whitepapers

Whitepaper: Global e-fakturering och CTC

Runt om i världen upplever företag ökade krav när det gäller utbytet av fakturor. I många länder ökar skattemyndigheterna övervakningen…
Läs mer

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.