Obligatorisk B2G e-fakturering i Portugal: Effektivisering av handel med det offentliga

Q3_23_SE_Blog_Images_Portugal_TC

september 7, 2023

Under flera år har den portugisiska regeringen arbetat för att göra elektronisk fakturering obligatorisk för B2G (Business-to-Government) transaktioner. På grund av direktivet 2014/55/EU, som utfärdats av EU, är medlemsländerna skyldiga att kräva att den offentliga förvaltningen tar emot fakturor elektroniskt. Det finns dock flera medlemsländer inom EU som har valt att utöka detta krav. Därför väljer de att även leverantörer till den offentliga sektorn ska utfärda fakturor elektroniskt när de handlar med det offentliga.

Den portugisiska mandaten, känd som ”Electronic Invoicing to the Public Administration” (Fatura Eletrónica à Administração Pública – FEAP), infördes för att effektivisera faktureringsprocesserna och förbättra effektiviteten i transaktioner mellan företag och den offentliga sektorn.

I Portugal är företag som levererar varor eller tjänster till den offentliga sektorn därför skyldiga att skicka sina fakturor i elektroniskt format.

Undantag för e-fakturering till det offentliga

Det finns dock undantag som gör att man i vissa situationer inte behöver skicka sina fakturor till det offentliga elektroniskt. Undantagen gäller för:

  • Hemliga kontrakt eller kontrakt som kräver särskilda säkerhetsåtgärder.
  • Kontrakt där värdet är mindre än 5 000 EUR.

Processen för implementering av obligatorisk B2G e-fakturering i Portugal

När det kommer till implementering av nya processer för moms och fakturering är det vanligt att det tar tid och att datumen ändras. Detta är en tydlig trend som vi även ser i andra europeiska länder. Det kan finnas många faktorer som gör att länderna behöver ändra i tidsschemat. Det kan ta lång tid att besluta vad de nya kraven ska innebära och företagen i landet måste också få tid att anpassa sig och implementera de nya processerna. Därför är det också vanligt att kraven implementeras i olika faser.

Detta är också en av anledningarna till att det är så svårt att hålla sig uppdaterad om kraven och ändringarna i de olika europeiska länderna.

Portugal är inget undantag, och här har implementeringen skett gradvis. Den första fasen av projektet innebar att den offentliga förvaltningen i Portugal skulle börja ta emot elektroniska fakturor. Detta skedde i april 2019.

När måste företag följa B2G e-fakturering i Portugal?

Det blir gradvis obligatoriskt för leverantörer till den offentliga sektorn att utfärda elektroniska fakturor, och detta började gälla för stora företag i januari 2021. Tidsschemat för implementeringen har skjutits upp många gånger, och för närvarande är det endast stora företag som är skyldiga att utfärda fakturor elektroniskt.

För närvarande är alla offentliga myndigheter skyldiga att ta emot e-fakturor i det strukturerade CIUS-PT-formatet. Dessutom måste alla större företag som levererar till det offentliga utfärda e-fakturor i detta format.

Tidsfristen för små och medelstora företag har skjutits upp flera gånger, men för närvarande är tidsfristen den 31 december 2023, då förordningen kommer att publiceras, och vid den tidpunkten kommer vi att veta mer om deadlines.

Vad betyder detta för dig?

Det är viktigt att följa kraven för elektronisk fakturering eftersom det annars inte är möjligt eller lagligt att skicka fakturor till det offentliga i Portugal. Kraven omfattar företag med verksamhet i Portugal som säljer varor eller tjänster till det offentliga.

Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev för att säkerställa att du får de senaste uppdateringarna direkt via e-post.

Du kan också titta på vårt webbinar, där våra experter kommer att fördjupa dessa ämnen och ge dig möjlighet att ställa frågor. Under webbinaret får du förstahandsinsikter och praktiska tips för att upprätthålla korrekt och problemfri skatteöverensstämmelse i Europa.

Se webbinaret här.

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.