Obligatorisk momsrapportering i Italien

Q3_23_SE_Blog_Images_19.6.23_Italy

juni 19, 2023

I denna bloggpost kan du läsa mer om kraven på momsrapportering i Italien. Detta är särskilt relevant för företag som har verksamheter i Italien eftersom de påverkas av dessa krav.

I Italien används en ”Centralized Exchange Model”. Denna modell innebär att alla transaktioner valideras och utbyts genom en centraliserad plattform. Det scenario där fakturor måste passera en offentlig myndighet för godkännande kallas Continuous Transaction Controls (CTC).

I Italien är SDI-portalen den centraliserade plattformen. Sedan januari 2019 har det varit obligatoriskt att utbyta elektroniska fakturor via denna plattform. Fakturor som utbyts inom Italiens gränser måste registreras i SDI-portalen där fakturorna godkänns. Därefter kan man välja att få sin faktura vidarebefordrad från SDI-portalen till sin kund, eller så kan kunden logga in på portalen och hämta sin faktura själv.

Det fanns många diskussioner om huruvida denna modell skulle införas som ett krav. Efter att SDI-portalen trädde i kraft har fler i Italien kunnat se fördelarna med att införa det som ett krav. Det har inte bara blivit enklare för myndigheterna i Italien, utan även företagen som skickar och tar emot fakturor har upplevt fördelar med elektronisk fakturering.

Elektroniska fakturaformat i Italien

Det format som används i Italien är FatturaPA. Det är ett elektroniskt fakturaformat som är landspecifikt och används endast i Italien. Detta format omfattar både B2B (Business-to-Business), B2G (Business-to-Government) och B2C (Business-to-Consumer). Fakturor som skickas till B2C behöver dock inte skickas via SDI-portalen. Här är det endast nödvändigt att skicka fakturan till portalen och slutkunden kommer inte att få fakturan via portalen.

Nya krav på momsrapportering i Italien – uppfyller ditt företag dessa?

Det är viktigt att vara medveten om att kraven på elektronisk fakturering och momsrapportering i Italien redan har ändrats flera gånger och kan fortsätta att ändras över tid. Dessa förändringar kan ske som en del av regeringens ansträngningar att öka momsövervakningen, bekämpa momsfusk eller modernisera skatteförvaltningsprocessen.

Ett relativt nytt krav är att företag i Italien som tar emot fakturor från företag som inte är registrerade i Italien måste registrera dessa fakturor i SDI-portalen. Detta är bara ett exempel på att det kan komma nya krav och ändringar. Därför är det viktigt att företag med verksamheter i Italien håller sig uppdaterade om dessa.

Vad har Italien fått ut av kraven på momsrapportering?

Italiens momsintäkter har ökat avsevärt och Italien fick cirka 3 biljoner euro mer i momsintäkter det första året efter införandet av SDI-portalen. På grund av den stora framgången i Italien har också många andra länder i Europa sett fördelarna med att införa krav på elektronisk fakturering och momsrapportering. Därför är det många länder som har följt efter och själva infört krav på elektronisk fakturering och momsrapportering.

Momsrapportering och elektronisk fakturering i Europa utvecklas snabbt, och därför är det svårt för företag med verksamheter i olika länder att hålla sig uppdaterade om de många olika och ofta landspecifika kraven.

Whitepapers

Whitepaper: Global e-fakturering och CTC

Runt om i världen upplever företag ökade krav när det gäller utbytet av fakturor. I många länder ökar skattemyndigheterna övervakningen…
Läs mer

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.