Till företag som måste rapportera moms i Polen

Q3_23_SE_Blog_Images_19.6.23_Ploland

juni 19, 2023

Precis som flera andra länder i Europa har Polen valt att införa en CTC-modell som en del av deras krav för momsrapportering. CTC står för Continuous Transaction Controls och innebär att fakturor måste skickas till en offentlig myndighet för godkännande via en plattform. Syftet med CTC är att öka transparensen och effektiviteten i momsrapporteringen. Samtidigt kan landets skattemyndigheter säkerställa att momsinbetalningarna är korrekta och i tid. På så sätt har skattemyndigheterna möjlighet att identifiera eventuell bedrägeri och fel i samband med momsrapporteringen.

I Polen använder de KSeF Portalen, vilket står för Krajowy System e-Faktur. Denna portal används för att godkänna och utbyta B2B-fakturor. Det format som ska användas när man skickar fakturor genom den polska KSeF-portalen är FA_VAT, som är ett XML-baserat format.

De företag som påverkas av dessa krav är alla momsregistrerade företag i Polen. Detta inkluderar också utländska företag med bolag i Polen.

För närvarande befinner sig Polen i den del av processen där det är frivilligt för företag att använda KSeF Portalen för att skicka sina fakturor. Från juli 2024 kommer den obligatoriska fasen att träda i kraft och det kommer inte längre vara frivilligt. Därför måste företag som verkar i Polen vara redo att ta emot fakturor elektroniskt från juli 2024.

Kategorier

Ligg före konkurrenterna

Få expertinsikter om supply chain direkt till din inkorg.