Elektronisk fakturering och momsrapportering

Se i vilka länder vi kan stödja din elektroniska fakturering och CTC

Klicka här

Elektronisk fakturering och momsrapportering

Om du inte redan känner till alla reglerna inom elektronisk fakturering inom Europa, då är det nu du bör sätta det på agendan.

Varför är elektronisk fakturering så viktigt?

Skattemyndigheterna världen över skärper kraven på övervakning och kontroll som det offentliga genomför i samband med utbytet av fakturor mellan företag.

Ett exempel är Italien: Alla fakturor som skickas från ditt italienska dotterbolag till B2B-kunder inom Italiens gränser ska registreras i den så kallade SDI-portalen, där fakturorna godkänns Därefter kan man välja att få sin faktura skickad vidare från SDI-portalen till sin kund eller så kan kunden logga in på portalen och hämta sin faktura själv.

Scenariot där fakturor ska skickas via en offentlig myndighet för godkännande kallas Continuous Transaction Controls (CTC).

Syftet med CTC är att öka effektiviteten, minska omkostnaderna och undvika momsbedrägeri. Spridningen av CTC skapar ett behov bland globala företag att implementera en lösning för elektronisk fakturering, som både är skalbar och kostnadseffektiv, och uppfyller de lokala myndigheternas krav på elektroniska fakturor i landet där ditt företag bedriver verksamhet.

För vem är detta viktigt?

En effektiv och precis elektronisk fakturering som uppfyller de lokala myndigheternas krav är särskilt relevant för multinationella företag med många globala avdelningar.

Om ditt företag har avdelningar i många olika länder och i synnerhet inom Europa, är det nu du ska fundera över hur du kan automatisera, centralisera och rationalisera processerna, som ska vara på plats för att uppfylla det offentligas krav på momsrapportering.

Checklista: Uppfyller din elektroniska fakturering kraven från de lokala myndigheterna?

  • Känner du till de senaste kraven på CTC och elektronisk fakturering i de länder där ditt företag har dotterbolag på plats?
  • Är du säker på att ditt företag uppfyller kraven på elektronisk fakturering i alla länder där de är momspliktiga?
  • Har du tänkt på vilken betydelse nya CTC-krav kommer att ha på redovisnings- och momsrapporteringsprocesser?
  • Med den ökade användningen av CTC i beaktande, genomför ni kontinuerliga kontroller av de system som dina fakturadata dras från?

Hur kan TrueCommerce hjälpa till?

TrueCommerce är en av världens ledande leverantörer inom EDI och supply chain-optimering. Sedan 1987 har vi hjälpt medelstora och stora företag världen över att rationalisera och automatisera sin handel med kunder/leverantörer. Det gör att vi vet hur man digitaliserar deras ordrar, orderbekräftelser, fakturor och andra företagsdokument (EDI). TrueCommerce EDI-plattform är en av de mest effektiva och pålitliga lösningarna på marknaden med en drifttid på 99,8 %, och vi ger dig tillgång till ett globalt handelsnätverk med 500 000+ företag.

TrueCommerce är medlem i NEA och NEA eRegister. NEA eRegister är ett register som hjälper svenska företag och organisationer i både den privata och offentliga sektorn att digitalisera sin företagskommunikation. Detta medlemskap gör att vi kan utbyta dokument med alla VANS-leverantörer i Sverige.

Läs mer om NEA och NEA eRegister här

TrueCommerce är en PEPPOL Access Point. Den 1 april 2019 blev det krav på att alla svenska företag – både svenska och utländska – att skicka elektroniska fakturor till det offentliga i Sverige baserat på det europeiska standardformatet BIS 3.0. Att skicka dokument ska dessutom ske via PEPPOL-infrastrukturen som också i sig är en form av försändelse.

PEPPOL-formatet (BIS 3.0) gör det möjligt för ditt företag att skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn i alla EU-länder. Därmed blir det lättare för ditt företag att handla internationellt, eftersom du inte behöver hantera specifika standarder för varje land.

PEPPOL är mer än ett format – det är ett europeiskt säkrat nätverk för utbyte av elektroniska dokument mellan företag och deras handelspartner. PEPPOL-nätverket är sammanknutet via så kallade PEPPOL Access Points (vanligtvis EDI-leverantörer). TrueCommerce är en PEPPOL Access Point, vilket innebär att våra kunder kan skicka PEPPOL-fakturor till andra företag som är knutna till nätverket.

Klicka här för att läsa mer om hur PEPPOL fungerar.

TrueCommerce är partner med Sovos! TrueCommerce lösning gör det möjligt för våra kunder att utbyta elektroniska fakturor inom den största delen av EU. I de fall som lokala myndigheter genomför Continuous Transaction Controls (CTC), är TrueCommerce stolta över att samarbeta med Sovos, global leverantör för elektronisk fakturering och momsrapportering.

TrueCommerce partnerskap med Sovos gör det möjligt för oss att erbjuda en helhetslösning för elektronisk fakturering, som samtidigt säkerställer att du uppfyller gällande lokal lagstiftning, oavsett i vilket land du ska skicka fakturor.

Det gör vi genom att kombinera Sovos expertis och kunskaper om den senaste utveckling på kraven för elektronisk fakturering och momsrapportering med TrueCommerce plattform till ett snabbt, effektivt och precist utbyte av elektroniska fakturor levereras som en Managed Service.

Om Sovos: Sovos hjälper företag att uppfylla de lokala kraven och reglerna på elektronisk fakturering inom det enskilda landet. Sovos erbjuder programvara, som täcker hela den elektroniska faktureringen – från det att den elektroniska fakturan skickas för godkännande till de lokala myndigheterna, till mottagandet av validerade elektroniska dokument och godkännande/avvisning av leverantörernas dokument.