Guide till EDIFACT-transaktioner

Q3_23_Resource_Images_SV

När man handlar med sina handelspartners sker en kontinuerlig utväxling av olika typer av meddelanden mellan leverantörer, producenter, kunder och andra partners i försörjningskedjan. Detta möjliggör samordning av aktiviteter, säkerställande av korrekt hantering av order, betalningar, lagerhantering och mycket mer. Med EDI automatiseras denna utväxling av affärskritiska dokument.

Dessa dokument följer standardiserade format som har avtalats mellan handelspartners och enligt industriella standarder som EDIFACT. EDIFACT står för ”Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport” och är en specifik standard för dataformatering som används inom EDI.

I vår guide till EDIFACT-transaktioner kan du läsa mer om EDIFACT, de olika EDI-meddelandena och deras innehåll.