E-fakturering och CTC 

Om din organisation har avdelningar i olika länder, särskilt i Europa, bör du redan nu förbereda dig för de kommande kraven. 
Här kan du läsa mer om hur du uppfyller momsreglerna och implementerar global e-fakturering på ett enhetligt, skalbart och kostnadseffektivt sätt.
Skattemyndigheterna över hela världen fortsätter att skärpa kraven på elektronisk fakturering. Eftersom det ständigt kommer nya krav, står företag inför utmaningen att hålla sig uppdaterade och säkerställa att de följer de gällande kraven när de skickar elektroniska fakturor till sina kunder i länder där de är momspliktiga. 
TaxCompliance_Mockup_france

FRANKRIKE 

Vem: 

B2G: Obligatorisk 

B2B: Obligatorisk elektronisk fakturering planeras 

E-faktureringsmodell: 

B2G: Centraliserad/PEPPOL 

B2B: N/A 

CTC ska implementeras 2025 

Obligatoriska format: 

B2G: UBL 2.0, UBL 2.1, CII 16B, CPP, FacturX, PES, PDF, Peppol BIS 

TaxCompliance_Mockup_germany

TYSKLAND

Vem: 

B2G: Obligatorisk sedan 2019, 

B2B: Helt obligatorisk för B2B-sändning och mottagning senast den 1 januari 2026 

1.1.2025 kommer strukturerade e-fakturor att behöva accepteras,  pappersfakturor är inte längre en prioritet. 

E-faktureringsmodell: 

B2G: Decentraliserat, flera portaler nåbara med PEPPOL och e-post 

B2B: POST Audit, kommunikationskanal som inte definieras av utkastet till momslag 

Obligatoriska format: 

B2G: XRechnung och PEPPOL BIS, 

B2B: Från 2025/2026 format definierade i EN16931 

Timing: 

B2G: Sedan 2020 

B2B: 

1.1.2025 kan företag använda elektroniska fakturor i B2B, enligt EN16931 är prioritet för pappersfakturor borta. 

1.1.2026 måste företag skicka B2B-fakturor i EN 16931-format 

TaxCompliance_Mockup_italy

ITALIEN

Vem:

Alla inhemska B2G-, B2B- och B2C-fakturor 

E-faktureringsmodell:

Centraliserad CTC. Alla fakturor som utfärdas inom de italienska gränserna måste registreras i SDI-portalen och godkännas av de italienska skattemyndigheterna innan de skickas vidare till mottagaren. 

Obligatoriska format: 

För fakturor: FatturaPA 

För beställningar: PEPPOL BIS 

Tidpunkt:

Italien var det första landet som introducerade en CTC-modell. E-fakturering, som uppfyller italienska skatteregler, har varit obligatoriskt sedan 1 januari 2019. 

TaxCompliance_Mockup_poland

POLEN

E-faktureringsmodell: 

B2G: Centraliserad/PEPPOL 

B2B: Efterrevision 

CTC ska implementeras i juli 2024 

Obligatoriska format: 

B2G: För närvarande PeF/PEPPOL 

B2B: För närvarande ingen 

juli 2024: KSeF 

Tidpunkt:

Frivillig fas började 2022. CTC blir obligatoriskt i juli 2024 

TaxCompliance_Mockup_portugal

PORTUGAL

Vem:

Alla företag (B2G/B2B) måste använda certifierad faktureringsprogramvara (ERP-system) för att skapa fakturor 

E-faktureringsmodell: 

B2G: Centraliserad 

B2B: Efterrevision 

Obligatoriska format: 

B2G: SIUS PT 

B2B: N/A 

TaxCompliance_Mockup_spain

SPANIEN

Vem:

Alla företag med en årlig omsättning på över 6 miljoner euro samt momsföretagsgrupper, företag som deltar i det månatliga skatteåterbäringssystemet som kallas REDEME och andra företag som frivilligt registrerar sig 

E-faktureringsmodell: 

B2G: Centraliserad, e-fakturering obligatorisk 

B2B: Efterrevision 

CTC ska implementeras 2025 

Obligatoriska format:

UBL, CII, EDIFACT och FacturaE B2B 

TaxCompliance_Mockup_turkey

TÜRKIYE

Vem:

E-fakturering krävs för både B2B- och B2C-företag 

E-faktureringsmodell:

Centraliserad CTC 

Obligatoriska format:

UBL 

För att få en översikt över aktuella och kommande krav i hela Europa kan du klickaflikarna nedan. Om din verksamhet opererar i länder som inte nämns på den här sidan, kontakta oss idag för mer information. 

TrueCommerce stödjer global e-fakturering 

Hos TrueCommerce är vi experter inom elektronisk handel. Vi har mer än 30 års erfarenhet, och vår EDI-lösning säkerställer en effektiv och korrekt utväxling av e-fakturor som uppfyller de gällande lokala kraven. 

Med TrueCommerces lösning för e-fakturering undviker du de fallgropar som är förknippade med hantering av pappersfakturor och möjliggör elektronisk handel med hela din leverantörsbas. Genom att överföra fakturor till ditt bokföringssystem elimineras behovet av att skanna eller mata in fakturor i ditt ERP-system. 

TaxCompliance_Mockup [Recovered]-23

Kontrollista: Uppfyller din elektroniska fakturering de lokala myndigheternas krav? 

Om du kan svara "Nej" eller "Är inte säker" på någon av följande frågor kommer du förmodligen att ha nytta av en översyn av din nuvarande e-faktureringskonfiguration. 

Är du medveten om de senaste kraven för CTC och elektronisk fakturering i de länder där ditt företag har dotterbolag? 

Kan du med säkerhet säga att ditt företag uppfyller kraven för elektronisk fakturering i alla länder där ni är momspliktiga? 

Kan dina befintliga system hantera uttag av stora datamängder med korta mellanrum eller i realtid? 

Har du tänkt på vilken påverkan de nya CTC-kraven kommer att ha på dina redovisnings- och momsrapporteringsprocesser? 

Med den ökande användningen av CTC i åtanke, genomför du regelbundet kontroller av de system som dina fakturadata hämtas från? 

Har du förtroende för att dina system applicerar korrekta momsbelopp när dina elektroniska fakturor genereras? 

Följer du utvecklingen av kraven för momsrapportering i de länder där ditt företag har dotterbolag?  

Har ditt företag en fast process för hur ni när som helst kan uppfylla kraven när lagstiftningen eller tekniska krav ändras i ett land där ni har momspliktiga verksamheter? 

Har du enligt din åsikt en lönsam och kostnadseffektiv lösning för att uppfylla kraven för elektronisk fakturering och momsrapportering? 

Känner du till fördelarna med att outsourca din elektroniska fakturering till en leverantör som kan hjälpa dig att uppfylla momsreglerna inom din globala handel?

Relaterade resurser

Webbinar:

Latest Update on Tax Compliance Across Europe

PEPPOL:

TrueCommerce är en PEPPOL Access Point

Vanliga frågor